Actualitat

Activitats

dimarts, 19 de gener de 2016 · Debat

Manel Esteller, Elias Campo, Ramon Gomis

La recerca mèdica en xarxa. Una necessitat del s. XXI

Dia:
19/01/2016
Lloc:
Seu Social SEBAP c/ Basea, 8  1r.1a. 08003 Barcelona
Horari:
19 h.
Presentat per:
 Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País -1822- (SEBAP)