News

News

December 9, 2013

La UE finança un projecte per portar un candidat innovador de vacuna terapèutica contra el VIH fins a dos assaigs clínics fase I/IIa

El Projecte Europeu iHIVARNA, finançat per la Comissió Europea amb 6M€ pels propers 4 anys, persegueix immunitzar amb èxit pacients amb el VIH tractats amb antiretrovirals. Ho vol aconseguir administrant-los 3 injeccions del candidat HIV-TriMix-ARNm com a vacuna terapèutica basada en ARNm amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de la vacunació terapèutica contra la infecció pel VIH.

iHIVARNA s’emmarca en el tòpic “Seguretat i eficàcia de les vacunes terapèutiques” del 7è Programa Marc de Salut 2013 (7th Framework Programme Health 2013) de la Comissió Europea. El projecte ajunta l’experiència de diversos grups europeus (Espanya, Bèlgica i Holanda) en l’ús de cèl·lules dendrítiques, la construcció de RNAm i el seguiment immuno-virològic. Aquesta proposta suposa també la continuació del treball desenvolupat en vacunes terapèutiques per l’equip de recerca Sida i malalties infeccioses de l’Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), encapçalat pel Dr. Josep Maria Gatell, i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. El Dr. Felipe García, de l'IDIBAPS, és el coordinador del Consorci.

El Dr. Josep M. Gatell ha dit: “Més de 30 milions de persones estan infectades pel VIH arreu del món, la majoria d’elles en països en vies de desenvolupament. A pesar que la teràpia antiretroviral combinada s’ha mostrat altament efectiva per prevenir la progressió clínica i la mort, resulta incapaç d’eradicar la infecció. Per això urgeix trobar aproximacions alternatives.” El coordinador del consorci, el Dr. Felipe García, també de l’IDIBAPS, ha declarat: “La vacunació terapèutica, que és aquella que administrem a pacients que ja tenen el VIH per assolir una cura funcional, ha emergit com una de les estratègies més prometedores que podrien restablir la resposta de les cèl·lules T específica contra el VIH en aquests pacients i ajudar-los a controlar la replicació viral, fins i tot suspenent el tractament. El nostre innovador candidat a vacuna terapèutica es provarà per primera vegada en dos assaigs clínics fase I i IIa per analitzar si és una alternativa vàlida a l’actual tractament de per vida amb fàrmacs antiretrovirals.”

El candidat a vacuna d’iHIVARNA és el resultat de la llarga trajectòria científica del consorci que l’impulsa. El candidat és una nova aproximació basada en l’ús de ARNm nu, que només s’ha aplicat recentment en el camp de la recerca contra el càncer. El HIV-TriMix-ARNm té dues parts: antígens de VIH dissenyats per IrsiCaixa a partir de dades de grans cohorts internacionals; i el TriMix dissenyat per la Vrije Universiteit Brussel per activar i estimular les cèl•lules dendrítiques per a què millorin la presentació dels antígens del VIH. La combinació de l’ARNm, els antígens del VIH curosament dissenyats i del TriMix contitueix una aproximació molt innovadora com a vacuna terapèutica i s’espera que millori els resultats d’altres estratègies més tradicionals que s’han provat en altres estudis.

Els estudis que configuren iHIVARNA inclouen 1) la construcció de l’ARNm HIV-TriMix en condicions GMP, 2) un assaig clínic fase I sobre l’augment de la dosi i un fase IIa de prova de concepte per estudiar-ne la seguretat, eficàcia i immunogenicitat, i 3) determinar els predictors i nivells de protecció immunològics i virals.

Informació sobre el Projecte:

El projecte iHIVARNA (Títol complert: Therapeutic TriMIx / mRNA based Vaccine in Chronic HIV-1 Infected Patients on Antiretroviral Therapy) està finançat amb aproximadament 6 milions d’Euros per la Comissió Europea dins del 7th Framework Programme, coordinat pel Dr. Felipe García de l’IDIBAPS (Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) i executat per 8 institucions de recerca i PiMEs líders en el sector.

iHIVARNA va començar oficialment el dia 1 de desembre de 2013, amb una durada de 48 mesos.

Llista d’institucions participants:

  • Consorcio Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITM)
  • Vrije Universiteit Brussel (VUB)
  • eTheRNA BVBA (eTheRNA)
  • Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC)
  • Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa
  • Synapse Research Management Partners S.L. (SYNAPSE)
  • Asphalion, S.L. (ASPHALION)