Actualitat

Notícies

Dijous, 1 de de juny de 2017

El banc de teixits neurològics del Clínic-IDIBAPS arriba als 2.000 donants en el seu 25è aniversari

El Banc de Teixits Neurològics (BTN) del Biobanc de l’IDIBAPS-Hospital Clínic va celebrar ahir una jornada per commemorar el seu 25è aniversari i les 2.000 donacions que ha rebut de mostres de teixit nerviós. Es tracta de mostres de cervell i medul·la espinal de donants amb o sense malalties neurològiques que estan a disposició dels investigadors de tot el món per dur a terme la seva recerca en aquesta àrea. La jornada la van organitzar la Dra. Ellen Gelpí, responsable del Banc de Teixits Neurològics i la Dra. Raquel Sánchez del Valle, coordinadora clínica del Banc i de la unitat d’Alzheimer i altres trastorns cognitius de l’Hospital Clínic.

Les mostres de teixit nerviós són essencials per a la recerca biomèdica, que permet, per exemple, conèixer els mecanismes que desencadenen les malalties neurològiques i buscar nous tractaments per combatre-les. L’any 1989, amb l’objectiu d’obtenir i mantenir aquest tipus de mostres procedents de pacients que les havien donat, els professors Eduard Tolosa i Félix Francisco Cruz-Sánchez van crear el Banc de Teixits Neurològics del Clínic-IDIBAPS.

Les primeres mostres del Banc eren de pacients amb una malaltia degenerativa i poc a poc es va anar ampliant el fons fins a cobrir moltes de les principals malalties neurològiques que afecten a la nostra societat. Es tracta de mostres de les principals malalties neurodegeneratives, entre les que es troben l’Alzheimer, el Parkinson i altres parkinsonismes, l’esclerosi lateral amiotròfica, la corea de Huntington, la malaltia de Creutzfeldt-Jakob o demències fronto-temporals.

En l’actualitat el Banc de Teixits Neurològics compta amb unes 2.000 mostres de cervells i medul·les espinals que es conserven per congelació, criopreservació o parafinades. “Aquestes mostres estan disponibles per a investigadors que les sol·licitin per a la seva recerca, sempre en el marc d’un projecte aprovat per un comitè ètic i científic”, assenyala Ellen Gelpí, responsable del BTN. A més, el Banc ofereix un diagnòstic neuropatològic detallat que és d’interès tant per al metge de referència com per als familiars del donant.

Aquest banc no seria possible sense la cooperació generosa dels donants i les seves famílies, que contribueixen a que futurs pacients es puguin beneficiar dels avenços de la recerca en aquest camp”, conclou la Dra. Gelpí.