Actualitat

Notícies

Dilluns, 14 d'agost de 2017

El Clínic-IDIBAPS, centre de referència en l’estudi CORALLEEN de càncer de mama

A principis d’agost l’Hospital Clínic va incloure la primera pacient a l'estudi CORALLEEN, un assaig de fase II promogut pel grup cooperatiu SOLTI. Es tracta del primer assaig clínic a escala mundial on s'utilitza un biomarcador genòmic basat en 50 gens per seleccionar 90 pacients amb càncer de mama amb una mateixa biologia tumoral. L’objectiu és comprovar és si l’ús de tractament endocrí i ribociclib, un inhibidor selectiu dels enzims CDK4/6, ofereix un benefici clínic que sigui, com a mínim, comparable a la quimioteràpia estàndard. Els investigadors principals de l’estudi, en el que hi participen 21 centres a Espanya, són el Dr. Aleix Prat, cap del Servei d’Oncologia Mèdica del Clínic i de l’equip IDIBAPS Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids, i el Dr. Joaquín Gavilá, de l’Institut Valencià d’Oncologia.

L'assaig CORALLEEN aleatoritza a les pacients amb càncer de mama localitzat o localment avançat amb un perfil genòmic Luminal B a rebre quimioteràpia neoadjuvant estàndard o bé tractament endocrí i ribociclib, durant 6 mesos. Posteriorment, s’operarà a les pacients. “Evitar o endarrerir la utilització d'agents citotòxics, així com l'optimització de la combinació dels fàrmacs dirigits que s'utilitzen en aquest assaig, suposaria una millora en la qualitat de vida de les pacients seleccionades, sigui quin sigui l’estadi en el que es trobi la malaltia”, explica el Dr. Aleix Prat, que afegeix que “és una molt bona notícia que des del Clínic liderem aquest tipus d'assaigs tan innovadors i importants per les nostres pacients. A més, és una satisfacció veure que això és el resultat de la bona entesa i col·laboració interna entre diferents laboratoris i serveis".

Per part del Clínic, en l’estudi hi participa tot el Comitè de Càncer de Mama i el Dr. Tomás Pascual, investigador del Grup de Genòmica Translacional i Teràpies Dirigides de l’IDIBAPS, serà el medical monitor. D’altra banda, el laboratori del Dr. Prat de l’IDIBAPS, el Servei d'Anatomia Patològica i el Core Molecular del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) del Clínic han estat seleccionats com a laboratori de referència on es determinarà el biomarcador en qüestió. El Dr. Pedro Fernández, Cap de Secció d'Inmunohistoquímia i Patologia Molecular del Servei d'Anatomia Patològica, és el patòleg de referència de l’assaig i forma part del steering committee, i el Dr. Pedro Jares, del mateix servei, és el responsable de coordinar la determinació del test genòmic al Core Molecular.