Actualitat

Notícies

Dijous, 16 de de novembre de 2017

Vuit investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i la Universitat de Barcelona al rànquing dels millors del món

Vuit investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i de la Universitat de Barcelona (UB) figuren en la llista dels científics més influents del món publicada per Clarivate Analytics —empresa capdavantera en el sector de la innovació— que identifica els experts que lideren els treballs amb major impacte científic internacional en diverses àrees d’estudi. Es tracta de Joan Bladé, Jordi Bruix, Elias Campo, Josep Dalmau, Francesc Graus, Josep Maria Llovet, Eduard Tolosa i Eduard Vieta. També hi figuren dos investigadors de la Universitat de Barcelona Josep Maria Haro i Rosa Maria Lamuela.

Els Highly Cited Researchers de Clarivate Analytics —l’antiga branca dedicada a la Propietat Intelectual i Ciència de l’agència Thomson Reuters— és una de les classificacions més reputades entre la comunitat acadèmica i científica internacionals. A la llista hi apareixen els 3.300 noms més rellevants del món en 21 camps de la ciència i les ciències socials, que van des de la medicina clínic i les neurociències, fins a l’agricultura, l’economia o el medi ambient. D’aquests, 60 són investigadors que treballen a institucions espanyoles.

En la seva elaboració, els experts en bibliometria de Clarivate Analytics han analitzat els articles científics que estan entre l’1% dels més citats per camp i any al Web of Science (els Highly Cited Papers). Aquest any s’han tingut en compte 130.000 articles de 900 institucions d’arreu del món. Aquesta classificació internacional és també un component clau de molts rànquings de gran projecció mundial en el món universitàri, con ara l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), més conegut com a rànquing de Xangai.

Els investigadors més influents de 2017 del Clínic-IDIBAPS-UB

Joan Bladé, responsable de la Unitat d’Amiloïdosi i Mieloma (UDAM) de l'Hospital Clínic de Barcelona, és també el cap del grup de recerca sobre Mieloma i altres Gammapaties Monoclonals de l’IDIBAPS. La seva recerca es centra en l’estudi de mecanismes de progressió del mieloma múltiple i l’amiloïdosi sistèmica, estudis sobre malaltia residual mínima, mecanismes de progressió de la malaltia, afectació extramedul·lar en mieloma, afectació cardíaca en amiloïdosi, i assaigs clínics multicèntrics amb nous fàrmacs. Va encapçalar el grup de treball que va desenvolupar els criteris de resposta del Grup Europeu de Trasplantament de Medul·la Òssia (EBMT), coneguts avui dia com els Criteris Bladé. Ha estat cofundador del Grup Espanyol de Mieloma i de la Fundació PETHEMA (Programa Espanyol de Tractaments en Hematologia) i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. El 2010, Joan Bladé va rebre el Robert A. Kyle Lifetime Achievement Award 2010 per la International Myeloma Foundation.

Jordi Bruix és cap de la Unitat d’Oncologia Hepàtica (coneguda com BCLC, Barcelona Clínic Liver Cancer) de l’Hospital Clínic i de l’IDIBAPS, catedràtic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i director científic del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBERehd). Bruix és un destacat expert en el coneixement dels factors de risc, la patogènesi, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament del càncer hepàtic i ha liderat diversos estudis que han contribuït de forma decisiva a la millora del tractament d’aquesta malaltia. Des de fa més de trenta anys dirigeix el BCLC, que és un referent internacional en l’estudi del càncer de fetge. És membre de l’Associació Europea per a l’Estudi del Fetge (EASL) i membre fundador de l’Associació Internacional de Càncer Hepàtic (ILCA), entitat que va presidir del 2006 al 2009. Les guies clíniques de les Associacions Europea i Americana per a l’Estudi del Fetge i de l’Organització Mundial de Gastroenterologia per al diagnòstic i el tractament d’aquest tumor estan basades en els criteris científics establerts per la unitat liderada pel Dr. Bruix.

Elias Campo és director de Recerca de l’Hospital Clínic, de l’IDIBAPS i de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica i catedràtic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. Premi Rei Jaume I d’Investigació Mèdica 2016 i Premi Nacional de Recerca 2013, Campo és expert en la caracterització patològica de les neoplàsies limfoides i en l’anàlisi dels mecanismes genètics implicats en el desenvolupament i progressió d'aquests tumors. En col·laboració amb el Dr. Carlos Lopez-Otín, ha codirigit els estudis de seqüenciació completa del genoma de la leucèmia limfàtica crònica i l’epigenoma d’aquesta malaltia (canvis del material genètic i les seves proteïnes reguladores), que és la leucèmia més freqüent als països occidentals. Aquests estudis, amb la seqüenciació dels genomes de les cèl·lules normals i tumorals de més de cinc-cents pacients, han suposat una fita en la recerca genòmica sobre el càncer. Campo ha estat president de l’Associació Europea d’Hemopatologia i actualment és membre del Comitè de Govern del Consorci Internacional del Genoma del Càncer, i forma part del Comitè encarregat de la classificació de neoplàsies hematopoètiques de la Organització Mundial de la Salut (OMS).

Josep Dalmau és professor ICREA de l’IDIBAPS, consultor del Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic y professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. Premi Rei Jaume I de recerca mèdica el 2017, lidera el Grup de Patogènesi de Malalties Neuronals Autoimmunitàries i és un referent internacional en el camp de la neurologia i la psiquiatria. Està centrat en l’estudi dels trastorns autoimmunes i paraneoplàsics que afecten el sistema nerviós. El seu grup ha descobert una nova categoria de processos autoimmunes que provoquen alteracions de la memòria, la conducta i la cognició, a més de poder ocasionar psicosi. Aquesta línia de treball, amb un impacte significatiu en el camp de les neurociències en múltiples disciplines mèdiques, ofereix una connexió entre processos immunològics i funcions neuronals, relacionats amb la memòria, la conducta, la psicosi, l’epilèpsia i la degeneració neuronal. Aquests treballs han estat clau per identificar nou malalties autoimmunitàries del cervell, descriure noves síndromes i mecanismes immunològics associats i generar tests diagnòstics que són utilitzats arreu del món. També és professor de Neurologia a la Universitat de Pennsilvània, investigador associat de l'Institut Nacional de Salut (NIH) i membre de l’Acadèmia Nacional de Medicina (NAM) dels Estats Units.

Francesc Graus és cap del servei de Neurologia de l’Hospital Clínic, investigador de l’equip de Neuroimmunologia clínica i experimental de l’IDIBAPS i professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de l’Institut de Neurociències de la UB. Expert de projecció internacional en l’àmbit d’estudi de la immunopatogènesi de les malalties neurològiques paraneoplàsiques, centra la seva activitat clínica en el diagnòstic i tractament dels tumors cerebrals, en especial dels gliomes (astrocitoma, oligodendroglioma y glioblastoma) i les complicacions neurològiques derivades del càncer. Membre fundador i antic president de l’Associació Europea de Neurooncologia (EANO), és el principal inventor d’una patent —els drets de la qual han estat adquirits per l’empresa alemanya Euroimmun AG— per diagnosticar, pronosticar i tractar pacients amb una malaltia autoimmune associada a processos neurodegeneratius i d’alteració de la son. Aquesta patent, desenvolupada en col·laboració amb el professor Josep Dalmau (UB-Clínic-IDIBAPS), es basa en la detecció —per inmunocitoquímica de cèl.lules transfectades— de la presència d’anticossos generats contra la proteïna neuronal IGLON5.

Josep Maria Llovet és Professor ICREA, cap del grup IDIBAPS d’Investigació translacional en oncologia hepàtica i director del Màster en Medicina Translacional de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB. És també director del Liver Cancer Program a la Ichan School of Medicine at Mount Sinai de Nova York. Expert en el camp de la gastroenterologia i l’hepatologia, centra la seva recerca en la patogènesi i tractament del carcinoma hepatocel·lular (HCC) —el tumor hepàtic primari més freqüent en adults i una de les principals causes de mort en pacients amb càncer i cirrosi hepàtica— i el colangiocarcinoma (ICC), que és la segona neoplàsia maligna primària més freqüent del fetge i representa el 10 % dels càncers hepàtics. Lidera assajos clínics internacionals per estudiar nous tractaments dirigits per l’HCC i desenvolupar una classificació molecular de la malaltia per identificar noves dianes terapèutiques. És també l’investigador principal d’HEPTROMIC, la primera xarxa de recerca finançada per la Comissió Europea dedicada a l’estudi del carcinoma hepatocel·lular. President de l’Associació Internacional de Càncer Hepàtic (ILCA) del 2011 al 2013, va rebre el Premi Josep Trueta 2013 de recerca científica per la seva trajectòria investigadora en el camp de la recerca bàsica i clínica del carcinoma hepatocel·lular. També és editor del volum Handbook of Translational Medicine (Edicions UB, 2016), una obra que resumeix els conceptes bàsics de la medicina translacional.

Eduard Tolosa és investigador emèrit de l’IDIBAPS, catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut UB i investigador del Centre d’Investigació Biomèdica en xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED). Tolosa és un destacat expert en la investigació sobre els aspectes clínics, neuropatològics i terapèutics de les sinucleïnopaties, que són un grup divers de malalties neurodegeneratives —la malaltia de Parkinson, la demència amb cossos de Lewy, etc.— que presenten lesions produïdes per formes agregades i filamentoses de diferents proteïnes com ara la α-sinucleïna. Entre els seus treballs més recents, destaca la identificació d’alteracions en l’epigenoma de les neurones diana del Parkinson i la detecció precoç de malalties neurodegeneratives en pacients amb trastorns del son en fase REM mitjançant la tomografia per emissió de positrons (PET). El 1989 Eduard Tolosa va fundar amb el professor Félix Francisco Cruz-Sánchez el Banc de Teixits Neurològics del Clínic-IDIBAPS. L’objectiu d’aquest banc és obtenir i mantenir mostres de teixit nerviós de pacients que van morir arran d’una malaltia degenerativa, amb la finalitat de cedir-los als investigadors d’aquesta àrea de recerca.

Eduard Vieta és el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i del grup de Trastorn Bipolar de l’IDIBAPS i és professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de l’Institut de Neurociències de la UB. És director científic del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) i ha centrat l’activitat investigadora en l’estudi de les causes i el tractament farmacològic i psicològic del trastorn bipolar. La seva unitat és una referència mundial en l’atenció clínica, la recerca i la docència sobre el trastorn bipolar. Destaquen les contribucions per identificar disfuncions neurocognitives i el seu tractament en el trastorn bipolar i constatar l’eficàcia de la psicoeducació i impulsar el desenvolupament clínic de nous tractaments farmacològics per abordar aquesta patologia. Considerat el psiquiatre de millor reputació d’Espanya (Monitor sanitari 2014), ha estat assessor de la presidència europea en recerca en neurociència, professor convidat de la Universitat de Harvard (Estats Units) i doctor honoris causa per la Universitat de València. Enguany ha estat designat el millor investigador de l’any per la Federació Mundial de Societats de Psiquiatria Biològica (WFSBP) en la categoria de recerca.