Actualitat

Notícies

Dimecres, 21 de de març de 2018

El Dr. Àlvar Agustí, premi Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica 2018

La Fundació Lilly ha concedit els premis d'Investigació Biomèdica 2018 al Dr. Àlvar Agustí, director de l'Institut Clínic Respiratori i cap de l'equip Inflamació i reparació a les malalties respiratòries de l'IDIBAPS, en la categoria de investigació clínica i a la Dra. Ángela Nieto, professora de l'Institut de Neurociències (CSIC-UMH), en la categoria de preclínica. La distinció que ha rebut el Dr. Agustí es deu a la seva contribució al coneixement dels mecanismes patogènics i aspectes terapèutics de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), de la síndrome d'apnees del son (SAOS) i la síndrome hepato-pulmonar. 

El Dr. Agustí ha estat pioner en la descripció d'un component autoimmune causant de la MPOC, així com en l'estudi de noves formes d'entendre la complexitat fenotípica i biològica de la malaltia a través de l'anàlisi de xarxes. Entre els seus treballs més recents, destaca la recerca que ha mostrat que les persones que arriben a l'edat adulta amb una funció pulmonar reduïda degut a un mal desenvolupament pulmonar, pateixen majors problemes cardiovasculars i metabòlics que la població sana.

Els seus estudis l'han situat com un dels referents internacionals més destacats de la investigació pneumològica, bàsica i clínica, dins l'àrea de la MPOC. Així, des de 2016 presideix la Global Strategy for the Diagnosi, Management and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) pel tractament de la MPOC.