Actualitat

Notícies

Dijous, 10 de de maig de 2018

Investigadors del Clínic-IDIBAPS reben premis extraordinaris de doctorat i del Claustre de Doctors de la UB

Quatre investigadors de l’Hospital Clínic-IDIBAPS han estat guardonats en l’entrega dels Premis del Claustre de Doctors de les edicions 2016 i 2017 i dels premis extraordinaris de Doctorat corresponents als cursos 2014-2015 i 2015-2016 concedits per la Universitat de Barcelona. L’acte va tenir lloc el passat 19 d’abril al Paranimf de l’Edifici Històric de la UB.

Els premiats són Thaís Armangué, de l’equip Neuroimmunologia clínica i experimental de l’IDIBAPS, guardonada amb el XXI Premi Claustre de Doctors 2017; Marta Kulis, que va fer la tesi a l’equip d’Oncomorfologia funcional humana i experimental i ha rebut el XX Premi Claustre de Doctors 2016; Maurizio Riga, de l’equip de Neurofarmacologia i Neuropatologia Experimental, premi extraordinari de doctorat; i Arturo Huerta, pneumòleg de l’Hospital Clínic i investigador de l’equip Investigació aplicada en malalties respiratòries infeccioses, malalt crític i càncer de pulmó de l’IDIBAPS, guardonat amb un premi extraordinari de doctorat 2016.

La tesi de Thaís Armangué, titulada “Autoimmunitat sinàptica com a causa d’encefalitis associada a teratoma, epilèpsia i recidives post-encefalitis herpètica a la infància”, va ser dirigida per Josep Dalmau. Consisteix en un estudi clínic i immunològic de pacients amb diferents tipus d’encefalitis pediàtriques d’origen immunològic. El treball ha permès la identificació de noves síndromes i respostes immunològiques, la caracterització de les dianes antigèniques responsables i el desenvolupament d’un test diagnòstic per a un grup de pacients amb encefalitis infantil immunomediada.

El XX Premi Claustre de Doctors es va entregar a Marta Kulis, per la tesi “Deciphering the DNA methylome of normal and neoplastic B cells”, codirigida per Iñaki Martín Subero i Elias Campo. Els seus treballs revelen una connexió inesperada entre els canvis epigenètics associats a la maduració dels limfòcits i els observats en el càncer, compartint modificacions similars en àmplies regions del genoma.

La tesi de Maurizio Riga, “Modulació de receptors serotoninèrgics corticals per psicofàrmacs. Implicacions en esquizofrènia y depressió”, va ser co-dirigida per Mª Pau Celada i Francesc Artigas. Els articles recollits a la tesi se centren en l’analisi dels efectes de fàrmacs amb activitat en receptors 5-HT1A, 5-HT2A y 5-HT3 sobre l’activitat de neurones piramidals del còrtex prefrontal i la seva possible repercussió en el tractament de la depressió i l’esquizofrènia.

Arturo Huerta va rebre el premi extraordinari de doctorat per la tesi titulada “Systemic inflammatory response in patients with Community Acquired Pneumonia (CAP) and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and in Acute Exacerbations of COPD and new other uncommon triggers”, dirigida per Antoni Torres i Néstor Soler. Els seus estudis s’han centrat en la resposta inflamatòria en pacients amb pneumònia adquirida a la comunitat i malaltia pulmonar obstructiva crònica.