Actualitat

Notícies

Dilluns, 8 de d’octubre de 2018

L’IDIBAPS participa en dos nous projectes internacionals per avançar en la recerca translacional en càncer

Investigadors de l’IDIBAPS participen en dos nous projectes internacionals de Grups Coordinats Acceleradors (Accelerator Awards), una convocatòria impulsada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), el Cancer Research UK i l’Associació Italiana per a la Recerca del Càncer (AIRC) finançada amb un total de 34 milions d’euros.

Josep M. Llovet, Pofessor ICREA de l’IDIBAPS on dirigeix el grup d’Investigació translacional en oncologia hepàtica, participa en un projecte per millorar el coneixement en carcinoma hepatocel·lular. Iñaki Martin-Subero, cap del grup de recerca en Epigenòmica Biomèdica de l'IDIBAPS, col·labora en el projecte liderat per la Universitat Clínica de Navarra sobre la progressió dels càncers hematològics.

Un milió per avançar en la comprensió del càncer de fetge

Josep M. Llovet participa en el projecte HUNTER (Hepatocellular Carcinoma Expediter Network), que està liderat per la Universitat de Newcastle i finançat amb 5.6 milions d’euros. D’aquests, 1 milió es destinarà a la recerca del grup de l’IDIBAPS, l’únic grup espanyol que hi participa. A més del grup del de l’IDIBAPS, en aquest projecte internacional hi participen 11 grups de recerca del Regne Unit i 5 grups experts en carcinoma hepatocel·lular d’Itàlia. Aquest és el finançament privat més important mai atorgat a Europa per recerca en càncer hepàtic. El Dr. Josep M Llovet –investigador principal- i la Dra. Roser Pinyol – coordinadora científica del projecte- van anar a recollir el guardó el passat dia 24 de Setembre en l’acte organitzat a Madrid per l’AECC.

L’objectiu del projecte és establir una xarxa europea de professionals clínics i científics especialitzats en carcinoma hepatocel·lular, el principal tipus de càncer de fetge en adults. “Volem comprendre l’entorn immune en càncer de fetge i si les immunoteràpies actuals poden ser eficaces en el tractament d’aquesta malaltia. S’estudiaran biomarcadors de resposta, es buscaran noves dianes terapèutiques i es desenvoluparan models preclínics avaluant tractaments combinats per accelerar el benefici terapèutic en el carcinoma hepatocel·lular”, explica Josep M. Llovet.

Millorar en el diagnòstic i el tractament dels càncers hematològics

L’altre projecte en el que participa l’IDIBAPS, l’Early detection and intervention: Understanding the mechasnims of transformation and resistance of incurable hematological malignancies, està encapçalat per Jesús San Miguel, director mèdic de la Clínica Universidad de Navarra i està dotat amb 5 milions d’euros. Iñaki Martin-Subero col·laborarà, junt amb 15 experts en tumors líquids d’Espanya, el Regne Unit i Itàlia, en el desenvolupament de models integrals per estudiar l’evolució de la malaltia, la relació del tumor amb el medi que l’envolta i possibles estratègies terapèutiques basades en la detecció precoç. “Les dades generades en aquest estudi podrien permetre canviar la forma de diagnosticar i tractar els tumors hematològics. El nostre objectiu és generar models que permetin predir complicacions clíniques futures per, així, pode tractar de forma precoç els pacients de risc”, afirma Martín-Subero.

Ajuts a la Recerca en Càncer AECC 2018

A més d’aquests dos projectes internacionals, sis investigadors del Clínic-IDIBAPS han rebut Ajuts a la Recerca en Càncer AECC 2018. Aquest any la AECC ha adjudicat un total de 160 ajuts per investigar el càncer, el que suposa un total de 17,6 milions d’euros. Es tracta de Xavier Avilés, Patricia Balsas, Sílvia Beà i Álvaro Díaz, David Pesantez i Laura Magnano.

Sílvia Beà, del grup Patologia molecular oncològica, ha rebut l’ajut Proyectos AECC 2018, dotat amb 300.000 euros, per estudiar quatre grups de pacients amb limfoma fol·licular, en funció de la resposta al tractament. Es volen estudiar els mecanismes de resistència als tractaments i altres motius pels quals uns pacients evolucionen i altres no.

Álvaro Díaz, investigador de l’equip Oncologia Hepàtica de l’IDIBAPS, encapçalat per Jordi Bruix, ha obtingut un ajut Clínico Junior AECC 2018. Treballarà en un projecte per identificar factors que serveixin per predir com funcionarà el tractament amb sorafenib en els pacients abans d’iniciar-lo i identificar la seva evolució a mig termini.

Patricia Balsas, investigadora postdoctoral del grup Patologia molecular oncològica de l’IDIBAPS, ha rebut un ajut Investigadores AECC 2018 per un projecte per conèixer com les cèl·lules de limfoma de cèl·lules del mantell, un tipus de càncer molt agressiu i incurable, són capaces d'evadir la resposta del sistema immune.

Xavier Avilés, ha rebut l’ajut LAB AECC 2018, destinat a recolzar grups emergents per consolidar les seves línies de recerca. David Pesantez i Laura Magnano han rebut ajuts Clínico Formación AECC 2018, que són uns ajuts destinats a millorar la capacitació professional dels metges a través de la formació en oncologia molecular.