Actualitat

Notícies

Dijous, 22 de de novembre de 2018

Identifiquen una potencial diana terapèutica en el tipus de càncer de pàncrees més freqüent

Investigadors de l’IDIBAPS i del Centre de Regulació Genòmica (CRG) publiquen un article a la revista Gut en el que identifiquen una proteïna com a possible diana terapèutica en el tipus més freqüent de càncer de pàncrees. En l’estudi, realitzat en models animals i amb mostres de pacients, han identificat que aquesta proteïna juga un paper clau en el creixement de les cèl·lules tumorals. L’estudi l’han coordinat Cristina Fillat, cap del grup Teràpia Gènica i Càncer de l’IDIBAPS, i Susana de la Luna,  cap del grup de Senyalització i regulació gènica del CRG.

L’adenocarcinoma ductal de pàncrees representa el 90% dels tumors pancreàtics. Tot i que es tracta d’un tumor poc freqüent, és la quarta causa de mort per càncer a tot el món. Es tracta  d’un tumor molt agressiu que té un mal pronòstic amb els tractaments actuals. Les teràpies dirigides poden oferir una nova via per disposar d’estratègies més eficaces.

Les proteïnes quinases son un grup de proteïnes que regulen diferents vies de senyalització i la seva activació anormal juga un paper clau en la progressió del càncer. “ Aquest grup de proteïnes constitueixen un tipus de dianes terapèutiques  entre les més eficaces en càncer i han estat àmpliament estudiades en diferents tipus de tumors”, explica Cristina Fillat. La proteïna DYRK1A és una proteïna quinasa que té diferents funcions segons el tipus cel·lular, però el seu paper en càncer de pàncrees no ha estat caracteritzat.

Per a l’estudi a Gut, els investigadors van analitzar el patró d’expressió de la proteïna DYRK1A en models animals i en mostres de pacients. Es va determinar la funció de la proteïna i es va establir el seu mecanisme d’acció.

Els resultats demostren que DYRK1A té una expressió elevada en el càncer de pàncrees estudiat, i que aquesta elevada expressió està correlacionada amb l’expressió del receptor de membrana de les cèl·lules tumorals, c-MET. Inhibint la quinasa DYRK1A s’aconsegueix reduir la progressió del tumor ja que es limita la proliferació cel·lular. Això succeeix tant en estudis in-vitro amb línies cel·lulars com en models animals.

Hem observat que la proteïna s’expressa tant en estadis primerencs com avançats del tumor i participa en l’estabilització dels receptors de membrana, c-MET i EGFR, claus per la proliferació de les cèl·lules tumorals”, explica Susana de la Luna, investigadora del CRG participant en l’estudi.

Fins ara s’han fet servir inhibidors de c-MET i EGFR amb respostes parcials. Aquest estudi suggereix que a través de la inhibició de DYRK1A es facilitaria, amb una única molècula la degradació de c-MET i EGFR reduint així la seva activitat tumorigènica.”, conclou Cristina Fillat.

Referència de l’article:

DYRK1A modulates c-MET in pancreatic ductal adenocarcinoma to drive tumour growth.

Luna J, Boni J, Cuatrecasas M, Bofill-De Ros X, Núñez-Manchón E, Gironella M, Vaquero EC, Arbones ML, de la Luna S, Fillat C.

Gut. 2018 Oct 20. pii: gutjnl-2018-316128. doi: 10.1136/gutjnl-2018-316128

Informació imatge: En aquesta imatge s’observen cèl·lules tumorals corresponents a la mateixa àrea del tumor on es detecta l’expressió de les proteïnes DYRK1A (localitzada principalment en el nucli de les cèl·lules), i les proteïnes  EGFR i c-MET (localitzades en  la membrana cel.lular).