Actualitat

Notícies

Divendres, 30 de de novembre de 2018

Validen la utilitat d’un sistema de visualització endoscòpica per a la presa de decisions en l’extracció de pòlips

Investigadors del Clínic-IDIBAPS coordinen un estudi multicèntric que avalua la utilitat del sistema de classificació per Narrow-Band Imaging (NBI) - un sistema de visualització endoscòpia-, per predir quins pòlips del còlon estan degenerats i, que per tant, s’han d’operar directament. La Dra. Maria Pellisé, especialista de la Secció d’Endoscòpia, Proves Funcionals i Motilitat del Servei de Gastroenterologia de l’Hospital Clínic, és la coordinadora de l’estudi publicat a la revista Gastroenterology. El Dr. Ignasi Puig, de l’Hospital de Manresa, és el primer autor de l’article.

En càncer de còlon, els pòlips amb, al menys, un factor de risc de metàstasi cap a nòduls limfàtics, s’han de treure mitjançant cirurgia i no es poden ressecar endoscòpicament. L’anàlisi òptic mitjançant el sistema NBI, un filtre de la llum del colonoscopi que ressalta el capil·lars i permet avaluar les característiques de la superfície dels pòlips, s’utilitza per identificar neoplàsies amb invasió de la submucosa del còlon.

L’estudi publicat a Gastroenterology tenia per objectiu determinar la precisió del Narrow-Band Imaging en la identificació de pòlips invasius que no es poden extreure mitjançant endoscòpia. Hi van participar 80 investigadors (endoscopistes i anatomopatòlegs) de 17 hospitals espanyols que van estudiar més de 2000 lesions de 1650 pacients. La Dra. Òria Rosiñol i la Dra. Míriam Cuatrecasas, del servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital de Manresa i de l’Hospital Clínic, respectivament, van realitzar l’avaluació histològica cega centralitzada de les lesions amb carcinoma.

L’estudi determina amb una elevada especificitat, superior al 96%, quins pòlips s’han d’operar i quins es poden ressecar endoscòpicament, així com en quins pòlips hi ha incertesa que s’ha de resoldre en futurs estudis”, assenyala Maria Pellisé.

El projecte s’ha realitzat en el sí del grup EndoCAR que és un grup de treball de la Asociación Española de Gastroenterologia (AEG) y Sociedad Española de Endoscòpia Digestiva (SEED) dedicat a la investigació de la endoscòpia en les formes d’alt risc de càncer del tub digestiu. El projecte va ser finançat amb beques de la Asociación Española de Gastroenterologia i la Sociedad Española de Endoscòpia Digestiva i ha rebut 3 premis de societats científiques nacionals i internacionals.

Referència de l’article:

Accuracy of the Narrow-band Imaging International Colorectal Endoscopic Classification System in Identification of Deep Invasion in Colorectal Polyps.

Puig I, López-Cerón M, Arnau A, Rosiñol Ò, Cuatrecasas M, Herreros-de-Tejada A, Ferrández Á, Serra-Burriel M, Nogales Ó, Vida F, de Castro L, López-Vicente J, Vega P, Álvarez-González MA, González-Santiago J, Hernández-Conde M, Díez-Redondo P, Sánchez LR, Gimeno-García AZ, Burgos A, García-Alonso FJ, Bustamante-Balén M, Martínez-Bauer E, Peñas B, Pellise M; EndoCAR group, Spanish Gastroenterological Association and the Spanish Digestive Endoscopy Society. Collaborators.

Gastroenterology. 2018 Oct 5. pii: S0016-5085(18)35094-7. doi: 10.1053/j.gastro.2018.10.004.