Actualitat

Notícies

Divendres, 29 de de març de 2019

El Trastorn Bipolar afecta la intel·ligència emocional

Investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBERSAM han estudiat la intel·ligència emocional de persones que tenen trastorn bipolar, i les variables sociodemogràfiques, clíniques i neurocognitives implicades. Els resultats, publicats a la revista Acta Psychiatrica Scandinavica, indiquen que el dèficit d'intel·ligència emocional associat al trastorn bipolar és més accentuat en pacients homes, amb un coeficient intel·lectual baix, amb antecedents familiars de trastorns de l'estat d'ànim i amb dificultats neurocognitives en funcions executives.

En l'estudi liderat pel grup del Dr. Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Clínic i de l'equip de Recerca en Trastorn Bipolar de l'IDIBAPS, i Director Científic del CIBERSAM, també han participat els grups de CIBERSAM de la Universitat d'Alcalá i de la Universitat d'Oviedo.

La cognició social fa referència als processos necessaris per entendre els pensaments, intencions i emocions tant d'un mateix com dels altres, així com respondre davant d'ells d'una manera adaptativa. L'estudi d'aquests processos i en concret el d'aquells referits al component emocional en pacients amb trastorn bipolar és important ja que, l'alteració de la regulació de l'estat d'ànim, una de les característiques del trastorn, podria estar relacionada amb dèficits en intel·ligència emocional .

Per a l'estudi publicat a Acta Psychiatrica Scandinavica els investigadors han avaluat la contribució de determinats factors a la intel·ligència emocional de pacients amb trastorn bipolar. L'estudi va examinar el rendiment en un dels dominis de la cognició social, la intel·ligència emocional, de 202 pacients eutímics amb trastorn bipolar i de 50 persones sanes, així com les variables sociodemogràfiques, clíniques i neurocognitives associades a aquest rendiment.

Els resultats derivats d'aquest estudi van mostrar que els pacients tenen dèficits en la intel·ligència emocional i en especial en aquelles tasques que impliquen la capacitat de comprendre emocions més complexes, de com evoluciona una emoció en una altra així com la capacitat de reconèixer les causes de les emocions . No obstant això, aquests dèficits semblen no estar directament relacionats amb les variables clíniques.

D'altra banda, un coeficient intel·lectual baix, el sexe masculí, juntament amb un historial familiar de trastorns afectius i el deteriorament de les funcions executives són factors que van contribuir al baix rendiment en la prova utilitzada per avaluar intel·ligència emocional.

Els investigadors assenyalen que aquestes troballes poden ajudar a identificar nous objectius per millorar la intel·ligència emocional en els pacients amb trastorn bipolar. Donat l'important paper que tenen aquestes habilitats socioemocionals en les interaccions socials i en el benestar psicosocial, la millora de la intel·ligència emocional podria comportar una millora del pronòstic funcional i clínic i la qualitat de vida d'aquests pacients.

En l'estudi han participat Cristina Varo, Esther Jiménez, Brisa Solé, Caterina de Mar Bonnin, Carla Torrent, Antonio Benavarri, Anabel Martínez-Aran, Eduard Vieta i Maria Reinares, investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS; Guillem Lahera de la Universitat d'Alcalá, i Lorena de la Font-Tomàs i Pilar Sáiz de la Universitat d'Oviedo i l'Institut d'Investigació Sanitària del Principat d'Astúries (ISPA).

Referència de l’estudi:

Social cognition in bipolar disorder: the role of sociodemographic, clinical and neurocognitive variables in emotional intelligence.

Varo CJiménez ESolé BBonnín CMTorrent CLahera GBenabarre ASaiz PAde la Fuente LMartínez-Arán AVieta EReinares M.

 

Acta Psychiatr Scand. 2019 Feb 20. doi: 10.1111/acps.13014.