Títol Termini Estat Resolució DATA
Llicenciat/da en Immunoal·lèrgia Respiratòria Clínica i Experimental (IRCE)( Convocatòria ID-08/2018) Fins al 30-01-2018 Oberta 1517353190
Project Manager in the research field of integrated care for patients with multi-morbidity (Convocatòria ID-07/2018) Fins al 29-01-2018 Oberta 1517266790
Tècnic/a en Mecanismes Fisiopatològics de les malalties respiratories (Convocatòria ID-06-2018) Fins al 26-01-2018 Oberta 1517007590
Llicenciat/da en Unitat funcional de malalties cardiovasculars (Convocatòria ID-03/2018) Fins al 25-01-2018 Oberta 1516921190
Llicenciat/da en Unitat d'Adiccions (Convocatòria ID-04/2018) Fins al 25-01-2018 Oberta 1516921190
Diplomat/da en Medicina maternofetal (Convocatòria ID-05/2018) Fins al 25-01-2018 Oberta 1516921190
Predoctoral Researcher (R1) in Cortical Circuit Dynamics Group (Convocatòria ID-02/2018) Fins al 24-01-2018 Oberta 1516834790
Investigador/a predoctoral (R1) en Arritmies ventriculars-Cardiologia (Convocatòria ID-01/2018) Fins al 22-01-2018 Oberta 1516661990
Investigador Predoctoral (R1) en Epigenòmica Biomèdica (Convocatòria ID-182-2017) Fins al 05-01-2018 Tancada Resolució 1515193190
Llicenciat/da en Oncologia (Convocatòria ID-183/2017) Fins al 05-01-2018 Tancada Resolució 1515193190
Predoctoral Researcher (R1) in Mechanisms of liver disease and complications of cirrhosis (Convocatòria ID-179-2017) Fins al 04-01-2018 Tancada Resolució 1515106790
Llicenciat/da en Biologia en Mecanismes de la Cirrosi i les complicacions (Convocatòria ID-180-2017) Fins al 04-01-2018 Tancada 1515106790
Investigador Predoctoral (R1) en Neurociències (Convocatòria ID-181/2017) Fins al 04-01-2018 Tancada 1515106790
Llicenciat/da en neurociències (Convocatòria ID-176-2017) Fins al 02-01-2018 Tancada Resolució 1514933990
Investigador/a Postdoctoral (R2A) en Oncologia (Convocatòria ID-177-2017) Fins al 02-01-2018 Tancada Resolució 1514933990
Investigador/a Postdoctoral (R2A) en Oncologia (Convocatòria ID-178-2017) Fins al 02-01-2018 Tancada Resolució 1514933990
Investigador PreDoctoral (R1) en el Grup de Diabetis (Convocatòria ID-174-2017) Fins al 27-12-2017 Tancada Resolució 1514415590
Investigador PostDoctoral en el Grup de recerca del Sida (Convocatòria ID-175-2017) Fins al 27-12-2017 Tancada Resolució 1514415590
Llicenciat/da en Dinàmica de Circuits Corticals (Convocatòria ID-173-2017) Fins al 25-12-2017 Tancada Resolució 1514242790
Graduat/da en Risc Cardiovascular i Nutrició (Convocatòria ID-159-2017) Fins al 11-12-2017 Tancada Resolució 1513033190
Investigador/a Postdoctoral (R2A) en Prehabilitació (Convocatòria ID-161-2017) Fins al 11-12-2017 Tancada Resolució 1513033190
Llicenciat/da en Patogènesis de malalties neuronals autoinmunes (Convocatòria ID-137-2017) Fins al 14-11-2017 Tancada Resolució 1510700390
Doctor/a (ID-119-2017) Fins al 15-09-2017 Tancada Resolució 1505512790
Convocatòria ID-109-2017 PostDoc Senior Fins al 04-08-2017 Tancada Resolució 1501883990