Participació

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

L’IDIBAPS s’ha involucrat de ple en el nou teixit espanyol de recerca cooperativa: CIBERs, RETICs i CAIBER

El Ministerio de Economía y Competitividad, i l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), fomenten la recerca en salut. Les seves accions es centren en el desenvolupament de programes d’investigació propis i en aspectes organitzatius del teixit investigador d’Espanya. L’IDIBAPS aconsegueix un volum important de recursos econòmics en les seves convocatòries competitives.

A més d’iniciatives ja clàssiques, com els projectes finançats a través de l’Acció Estratègica en Salut del ISCIII, el Ministeri centra bona part dels seus esforços en la consolidació de les Xarxes de recerca Nacionals. Els CIBERs, RETICs i CAIBER constitueixen una nova manera d’entendre la recerca biomèdica cooperativa amb molt bons resultats en els darrers anys. L’IDIBAPS participa en la majoria d’aquestes estructures virtuals de recerca, i n’encapçala algunes d’elles que s'especifiquen sota aqquestes línies.

Fons FEDER per a la consolidació de les infraestructures científiques i projectes de recerca

L’IDIBAPS gaudeix de finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Els fons FEDER atorgats a l’IDIBAPS han fet possible l’adquisició d’equipament científic pels nous laboratoris de l’IDIBAPS a l’edifici CEK, així com han co-finançat projectes de recerca concrets. A continuació oferim un llistat dels projectes de recerca finançats per la Comissió Europea en els quals participem:

Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBERs )

 • CIBERdem (IP: Dr. Eduard Montaña)

  CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades. Director Científic: Dr. Eduard Montaña

  http://www.ciberdem.org/

 • CIBERehd (IP: Dr. Jordi Bruix)

  CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Director Científic: Dr. Jordi Bruix

  www.ciberehd.org

 • CIBERes (IP: Dr. Ferrán Barbé)

  CIBER de Enfermedades Respiratorias. Director Científic: Dr. Ferrán Barbé

  www.ciberes.org

Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICs)

 • RIS (IP: Dr. Josep Maria Gatell)

  Red Española de Investigación en SIDA (RIS)

  www.retic-ris.net

 • REEM (IP: Dr. Pablo Villoslada)

  Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM)

  www.reem.es

 • Red PREDIMED (IP: Dr. Ramon Estruch)

  Alimentación saludable en la prevención primaria de enfermedades crónicas

  www.predimed.org

CAIBER

Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red – Plataforma Española de Ensayos Clínicos (CAIBER)

En referència al CAIBER, el seu objectiu és potenciar el desenvolupament de programes de recerca clínica i assaigs clínics generats internament i realitzats en xarxa. Es centra especialment en aquells que amb baix de interès comercial, preventius, diagnòstics, terapèutics i de serveis, en les àrees temàtiques reflectides en la Acción Estratégica en Salud com a grups d’interès social i sanitari més rellevant. Tot això es realitza per facilitar i promoure la realització d’assaigs clínics multicèntrics segurs, rigorosos, controlats i amb garanties que preservin la qualitat de l’estudi, la seguretat dels pacients i la fiabilitat de les dades.

L'IDIBAPS és un node del consorci CAIBER:

 • Trilla A, Carné X. Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red – Plataforma Española de Ensayos Clínicos (CAIBER). Finançador: Ministerio de Ciencia e innovación. Instituto de Salud Carlos III, CAI08/01/0013. Duració: 01/01/2009-31/12/2012.

El Ministerio de Ciencia e Innovación també col·labora amb l'IDIBAPS amb aportacions que han permès millorar les instal·lacions físiques per a investigadors de l'IDIBAPS. Un exemple recent d'aquestes aportacions n'és el següent projecte:

Ampliació de laboratoris de recerca IDIBAPS, Carrer Còrsega 176

Finançat per:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Plan Nacional de investigación científica desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)
Referencia: PCT-300100-2007-24

Cofinançat per:
Fons FEDER