Participació

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

L’IDIBAPS s’ha involucrat de ple en el nou teixit espanyol de recerca cooperativa: CIBERs, RETICs i CAIBER

El Ministerio de Economía y Competitividad, i l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), fomenten la recerca en salut. Les seves accions es centren en el desenvolupament de programes d’investigació propis i en aspectes organitzatius del teixit investigador d’Espanya. L’IDIBAPS aconsegueix un volum important de recursos econòmics en les seves convocatòries competitives.

A més d’iniciatives ja clàssiques, com els projectes finançats a través de l’Acció Estratègica en Salut del ISCIII, el Ministeri centra bona part dels seus esforços en la consolidació de les Xarxes de recerca Nacionals. Els CIBERs, RETICs i CAIBER constitueixen una nova manera d’entendre la recerca biomèdica cooperativa amb molt bons resultats en els darrers anys. L’IDIBAPS participa en la majoria d’aquestes estructures virtuals de recerca, i n’encapçala algunes d’elles que s'especifiquen sota aqquestes línies.

Fons FEDER per a la consolidació de les infraestructures científiques i projectes de recerca

L’IDIBAPS gaudeix de finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Els fons FEDER atorgats a l’IDIBAPS han fet possible l’adquisició d’equipament científic pels nous laboratoris de l’IDIBAPS a l’edifici CEK, així com han co-finançat projectes de recerca concrets. A continuació oferim un llistat dels projectes de recerca finançats per la Comissió Europea en els quals participem:

Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBERs)

Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICs)

 • HERACLES

  Determinantes Genéticos y Ambientales de la Disfunción Vascular en la Hipertensión y Cardiopatía Isquémica

  www.redheracles.net

 • RECAVA

  Factores de Riesgo, Evolución y Tratamiento de las Enfermedades Cardiovasculares y sus Mecanismos

  www.recava.com

 • RIRAAF

  Red de Investigación de Reacciones Adversas a Alérgenos y Fármacos

  Web RIRAAF

 • REDINREN

  Red de Investigación en Enfermedades Renales

  www.redinren.eu

 • Red de Terapia Celular

  Red de Terapia Celular

  www.red-tercel.com

 • REIPI

  Red española de investigación en patología infecciosa

  www.reipi.org

 • RTICC

  Red temática de investigación cooperativa de cáncer

  www.rticcc.org

 • RETICEF

  Red temática de investigación cooperativa en envejecimiento y fragilidad

  www.reticef.es

 • RICET

  Enfermedades tropicales: de la genómica al control

  www.ricet.retics.net

 • REDINSCOR

  Red de Investigación en Insuficiencia Cardíaca en España

 • REM-TAP

  Red de Enfermedades Mentales y Trastornos Afectivos y Psicóticos

CAIBER

Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red – Plataforma Española de Ensayos Clínicos (CAIBER)

En referència al CAIBER, el seu objectiu és potenciar el desenvolupament de programes de recerca clínica i assaigs clínics generats internament i realitzats en xarxa. Es centra especialment en aquells que amb baix de interès comercial, preventius, diagnòstics, terapèutics i de serveis, en les àrees temàtiques reflectides en la Acción Estratégica en Salud com a grups d’interès social i sanitari més rellevant. Tot això es realitza per facilitar i promoure la realització d’assaigs clínics multicèntrics segurs, rigorosos, controlats i amb garanties que preservin la qualitat de l’estudi, la seguretat dels pacients i la fiabilitat de les dades.

L'IDIBAPS és un node del consorci CAIBER:

 • Trilla A, Carné X. Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red – Plataforma Española de Ensayos Clínicos (CAIBER). Finançador: Ministerio de Ciencia e innovación. Instituto de Salud Carlos III, CAI08/01/0013. Duració: 01/01/2009-31/12/2012.

El Ministerio de Ciencia e Innovación també col·labora amb l'IDIBAPS amb aportacions que han permès millorar les instal·lacions físiques per a investigadors de l'IDIBAPS. Un exemple recent d'aquestes aportacions n'és el següent projecte:

Ampliació de laboratoris de recerca IDIBAPS, Carrer Còrsega 176

Finançat per:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Plan Nacional de investigación científica desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i)
Referencia: PCT-300100-2007-24

Cofinançat per:
Fons FEDER