Participació

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

L’IDIBAPS s’ha involucrat de ple en el nou teixit espanyol de recerca cooperativa: CIBERs, RETICs i CAIBER

El Ministerio de Economía y Competitividad, i l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), fomenten la recerca en salut. Les seves accions es centren en el desenvolupament de programes d’investigació propis i en aspectes organitzatius del teixit investigador d’Espanya. L’IDIBAPS aconsegueix un volum important de recursos econòmics en les seves convocatòries competitives.

A més d’iniciatives ja clàssiques, com els projectes finançats a través de l’Acció Estratègica en Salut del ISCIII, el Ministeri centra bona part dels seus esforços en la consolidació de les Xarxes de recerca Nacionals. Els CIBERs, RETICs i CAIBER constitueixen una nova manera d’entendre la recerca biomèdica cooperativa amb molt bons resultats en els darrers anys. L’IDIBAPS participa en la majoria d’aquestes estructures virtuals de recerca, i n’encapçala algunes d’elles que s'especifiquen sota aqquestes línies.

Fons FEDER per a la consolidació de les infraestructures científiques i projectes de recerca

L’IDIBAPS gaudeix de finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Els fons FEDER atorgats a l’IDIBAPS han fet possible l’adquisició d’equipament científic pels nous laboratoris de l’IDIBAPS a l’edifici CEK, així com han co-finançat projectes de recerca concrets. A continuació oferim un llistat dels projectes de recerca finançats per la Comissió Europea en els quals participem: