Plataformes

Genòmica funcional

Introducció

La Unitat de Genòmica de l'IDIBAPS permet als investigadors accedir a diferents protocols relacionats amb la genòmica funcional. Gestionem les mostres per a projectes de genòmica, des de l’anàlisi quantitativa i qualitativa d’àcids nucleics fins a l'expressió gènica a escala genòmica, el genotipatge i l’anàlisi de dosi gènica amb diferents plataformes, incloent-hi la PCR en temps real i els microarrays. Recentment hem incorporat un seqüenciador d'última generació a les nostres instal·lacions.

Serveis:

 • Quantificació d’àcids nucleics
 • Anàlisi qualitativa d’àcids nucleics
 • Anàlisi d’expressió mitjançant PCR en temps real
 • Anàlisi del genotip mitjançant PCR en temps real
 • PCR digital (Fluidigm)
 • Anàlisi d’expressió a escala genòmica (microarrays Affymetrix)
 • Anàlisi del genotip a escala genòmica (microarrays Affymetrix)
 • Anàlisi d’expressió d’alt rendiment (GeneTitan Affymetrix)
 • Anàlisi del genotip d’alt rendiment (GeneTitan Affymetrix)
 • CGH-Arrays (Agilent)
 • Escàner Axon 4000B
 • Piroseqüenciació
 • Seqüenciador d’última generació (Illumina)

A més d'aquests serveis, la plataforma ofereix consells sobre el disseny experimental per als estudis de transcriptòmica, sobre l'extracció de RNA i l'anàlisi de dades de microarrays.

Equipament:

 • NanoDrop
 • Sinergy2
 • Bioanalyzer 2100 (Agilent)
 • ViiA™ 7 (Applied Biosystems)
 • Fluidigim (BioMark)
 • Sistema d’anàlisi genètica GeneChip Affymetrix
 • Sistema d’anàlisi genètica GeneTitan Affymetrix
 • Plataforma d’anàlisi de microarrays d’oligonucleotids llargs d’Agilent
 • Escàner Axon 4000B
 • PyroMark Q96 ID
 • GenomeAnalyzer IIx (Illumina)

Ubicació

Ubicació

C/ Roselló 149-153, -1 Floor.
Genomics Core Facility CEK
genomica(ELIMINAR)@idibaps.org

Sol·licitud de Serveis

Coordinador científic:

Pedro Jares

Pedro Jares, PhD. (HC-UB)
pjares(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Personal

 • Elías Campo, MD, PhD. (HC-UB)
  Director científic
  ecampo(ELIMINAR)@clinic.ub.es
 • Magda Pinyol, PhD (IDIBAPS)  
  Gestora d’unitat
  magda.pinyol(ELIMINAR)@idibaps.org
 • Montse Sánchez (IDIBAPS)
  Tècnic
 • Laura Plà (IDIBAPS)
  Tècnic
 • Helena Suárez, PhD. (IDIBAPS)
  Tècnic especialista
 • Anna Enjuanes, PhD. (IDIBAPS)
  Tècnic especialista