Plataformes

Estabulari (UB)

Serveis:

 • Compliment de la legislació aplicable sobre protecció d'animals usats en experimentació i per a altres fins científics:
  • cura i manteniment de les espècies allotjades,
  • control de l’acreditació del personal que intervé en la manipulació dels animals, d'acord amb la legislació, i
  • control dels procediments aprovats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
 • Participació en el Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA-UB)
 • Encreuament i manteniment de colònies de races de rates transgèniques, genoanul·lades i races especials de rata
 • Assessoria tècnica i veterinària; control veterinari
 • Supervisió de la recepció i l'enviament d'animals a altres centres

Equipament:

 • Calaixos i prestatges d'estabulació (FC + UB)
 • Prestatges ventilats (UB)
 • Extractors (UB + FC)
 • Cambra de seguretat biològica (UB)
 • Equip de raigs X de Siemens (FC)
 • Sala d’operacions per a animals d’experimentació grans (UB + FC)
 • Lents de cirurgia (UB)
 • Ventiladors (UB + FC)
 • Equip d'anestèsia (UB)
 • Autoclaus (UB)
 • Rentadores per a l’equipament i les ampolles (UB)
 • SAS (UB)

Ubicació

Ubicació

Escola de Medicina 6a planta (aprox. 600 m2)

Coordinadors científics

Dr. Jordi Alberch UB
alberch(ELIMINAR)@ub.edu

Dr. Jaume Bosch HC
jbosch(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Dr. Josep Mª Tusell CSIC
jmtnqi(ELIMINAR)@iibb.csic.es

Personal

 • Dr. Amèrica Giménez
  Supervisora de l’estabulari. Tècnic superior (UB)
  agimenez(ELIMINAR)@ub.edu
 • Mr. Josep Ma Marimon
  Supervisor de la criopreservació i la transferència embrionària. Tècnic superior (UB)
 • Ms. Leire Barguín
  Veterinària (UB)
 • Mr. David Almató
  Investigador. Tècnic d’estabulari de categoria III (UB)
 • Ms. Dolores Ruiz
  Investigador. Tècnic d’estabulari de categoria III (UB)
 • Ms. Blanca Caballero
  Cuidadora. Auxiliar d’estabulari (FC)
 • Sr. David López
  Cuidadora. Auxiliar d’estabulari (FC)
 • Mr. Ivan Ortega
  Investigador. Tècnic d’estabulari de categoria III (UB)
 • Mr. Raul Ramírez
  Investigador. Tècnic d’estabulari de categoria III (UB)
 • Personal de neteja
  1FC and 3UB