Plataformes

Unitat de Proteòmica (Plataforma de l’IDIBAPS-UB-PCB)

Serveis:

 • Separació de pèptids i proteïnes
 • Caracterització i seqüenciació de pèptids i proteïnes
 • Anàlisi de mostres complexes de proteïnes
 • Anàlisi quantitativa de mostres complexes de proteïnes (DIGE, ITRAQ, LABEL-FREE LC-MS)
 • Anàlisi de proteïnes totals (proteòmica amb un enfocament descendent)

Equipament:

 • Sistema Strips Protean IPG Bio-Rad per a la separació de proteïnes per pl (IDIBAPS)
 • Sistema de separació en SDS-PAGE de gels Protean Dodecacell Bio-Rad (IDIBAPS)
 • Sistema de separació en SDS-PAGE de gels Mini Protean Dodecacell Bio-Rad (IDIBAPS)
  • Programari d’anàlisi de gels bidimensionals PDQUEST Bio-Rad (IDIBAPS)
  • Escàner per digitalitzar gels G-810 Bio-Rad (IDIBAPS)
  • Analitzador Fluro-S Bio-Rad (IDIBAPS)
  • Digestor automàtic de Genomic Solutions (IDIBAPS)
  • Espectròmetre de masses: MALDI-TOF-TOF 4800 (Applied Biosystems)
  • MALDITOF Voyager DE Prespective (IDIBAPS)
  • Trampa d’ions NanoESI LCQ DECA XP de Thermo Finnigan (IDIBAPS)
  • Trampa lineal d’ions NanoESI LTQ VELOS ORBITRAP-ETD (UB)
  • PROXEON LC nanoEASY (IDIBAPS)
  • MicroHPLC Surveyor de Thermo Finnigan (IDIBAPS)
  • Typhoon (GE HealthCare) per a l’anàlisi quantitativa de proteïnes (UB)
  • Decyder; anàlisi informàtica d’estudis diferencials (UB)
  • Programari per a l’anàlisi de pèptids i proteïnes (SEQUEST, PROTEOME DISCOVERER, PEAKS, etc.)

Ubicació

Ubicació

Escola de Medicina de la UB
Ala sud, 5a planta (c/ Casanova, 143)

Coordinador científic

Dr. Oriol Bachs
UB
obachs(ELIMINAR)@ub.edu

Personal

 • Dr. Josep Maria Estanyol
  Supervisor d’unitat (SCT-UB)
  jmestanyol(ELIMINAR)@ub.edu
 • Dr. M. José Fidalgo
  Tècnic supervisor de masses (UB)
 • Dr. Eva Olmedo
  Tècnic (IDIBAPS)
 • Mr. Juan Martínez Heredia
  Tècnic (IDIBAPS)