Plataformes

Unitat de Microscòpia Electrònica (UB)

Serveis:

Microscòpia electrònica de transmissió (TEM)

 • Estudis d’ultraestructura de teixits i cultius cel·lulars (en substrats diferents)
 • Estudis de suspensions ( bacteris, virus, flagells, vesícules lipídiques, etc.)
 • Estudis d’extracció de orgànuls cel·lulars (reticle, mitocondris, exosomes, etc.)
 • Localització i colocalització molecular de proteïnes, residus glucídics, etc.
 • Localització molecular de seqüències d’ADN o ARN mitjançant hibridació in situ
 • Estudis citoquímics (activitat enzimàtica, digestions enzimàtiques, etc.)
 • Tècniques correlatives (microscopi òptic, confocal i electrònic)
 • Preparació de les mostres per a la microanàlisi amb TEM
 • Estudis de virus, orgànuls i proteïnes mitjançant tinció negativa

Microscòpia electrònica de rastreig (SEM)

 • Anàlisi microestructural de cultius cel·lulars superficials en substrats diferents (vidre, Thermanox®, Aclar®, etc.)
 • Caracterització superficial de teixits o òrgans
 • Estudis de suspensions cel·lulars (bacteris)
 • Estudis de superfícies: os, dents, còrnia, pell, etc.
 • Caracterització de biofilms i la seva formació
 • Estudis morfològics d’organismes petits i microorganismes
 • Localització de molècules superficials
 • Caracterització de biomaterials, implants, etc.
 • Estudi, anàlisi i avaluació de les imatges

Exemples d’aplicacions

 • Caracterització biomèdica de qualsevol tipus de cultiu cel·lular o teixits amb SEM o TEM
 • Estudis d’incorporació de marcadors (or col·loïdal, punts quàntics, etc.) als teixits o cultius cel·lulars (p. ex. la inhalació de partícules nanomètriques d’or i la seva localització mitjançant microscòpia òptica i microscòpia electrònica de transmissió)
 • Estudi diagnòstic dels espermatozoides amb TEM i SEM
 • Estudis de biofilms en filtres d’aigua, tubs traqueals, monuments històrics, etc.
 • Caracterització dels agregats proteics, p. ex. en la malaltia d’Alzheimer
 • Biòpsies en patologia
 • Detecció del calci per microanàlisi

Tipus de preparació de mostres:

Preparació per criomètodes (criofixació)
 • Criofixació a alta pressió, criosubstitució, crioinclusió en resines epoxi (per a estudis ultraestructurals)
 • Criofixació a alta pressió, criosubstitució, crioinclusió en resines acríliques a baixa temperatura (estudis de localització molecular: immunolocalització, hibridació in situ, etc.)
 • Criofixació a alta pressió, criosubstitució, procés de punt crític (estudis 3D amb microscòpia electrònica de rastreig)
Mètode de preparació estàndard (fixació química)
 • Fixació química, deshidratació i inclusió en resines epoxi per a estudis ultraestructurals
 • Ultramicrotomia a temperatura ambient
 • Tinció negativa (virus, flagells, proteïnes, etc.)
 • Tècniques citoquímiques (detecció d’enzims, glicoproteïnes, glúcids, etc.)
 • Fixació química, deshidratació, punt crític (microscòpia electrònica de rastreig)
Preparació mixta: combinació de mètodes estàndards i criomètodes
 • Fixació química, crioprotecció, criosubstitució i inclusió en resines epoxi (estudis ultraestructurals)
 • Fixació química, criofixació i inclusió en resines epoxi (estudis ultraestructurals)
 • Fixació química, crioprotecció, criosubstitució i inclusió a baixa temperatura (estudis de localització molecular: immunolocalització, hibridació in situ, etc.)
 • Fixació química, crioprotecció, criofixació i crioultramicrotomia (estudis de localització molecular: immunolocalització, hibridació in situ, etc.)
 • Fixació química, criofixació, criosubstitució, procés de punt crític (per a microscòpia electrònica de rastreig)
Localització molecular
 • Proteïnes, residus de glúcids, etc.
 • Marcadors: partícules nanomètriques d’or, intensificació amb plata, or col·loïdal, punts quàntics, lectines, etc.
Tècniques correlatives
 • Observació de la «mateixa» cèl·lula (per exemple, un procés dinàmic) per microscòpia òptica (a baixa resolució) i per microscòpia electrònica de transmissió (resolució més alta) mitjançant criofixació o fixació química.

Equipament:

 • Microscopi electrònic de transmissió Jeol EM 1010
 • Microscopi electrònic de rastreig Zeiss DSM 940A
 • Sistema de criofixació EM PACT (Leica)
 • Sistemes de criosubstitució
  • AFS (Leica)
  • AFS2 (Leica)
 • Ultramicròtoms
  • Ultracut (Reichert-Jung)
  • Ultracut E (Reichert-Jung)
  • Ultracut UCT (Leica) + Unitat de crioultramicrotomia FCS (Leica)  
 • Sistema de punt crític CPD 7501 de VGMicrotech
 • Sistema de polvorització FC510 de Fisons Instrument
 • Microscopis òptics
  • Leica DMLS
  • Olympus CX41 RF + càmera digital Olympus DP 70

Ubicació

Ubicació

Facultat de Medicina de la UB
Ala nord, 6a planta

Coordinadora científica

Dra. Núria Cortadellas
Cap d’unitat
nuriac(ELIMINAR)@ccit.ub.es
Tel. 93 403 44 07 - 93 403 98 59

Personal

 • Ms Almudena Garcia
  Gestora de la secció d’ultramicrotomia
 • Ms Ana Ribera
  Tècnic de laboratori
 • Ms Eva Fernández
  Tècnic de l’IDIBAPS amb contracte de suport a la recerca