Plataformes

Unitat de Microscòpia Òptica Avançada (CCiT-UB)

Serveis:

Microscòpia òptica

 • Microscòpia de rastreig làser confocal espectral
 • Microscòpia no lineal:
  • Microscòpia d’excitació amb dos fotons (multifotó)
  • Generació de Segon Harmònic
 • Microscòpia de camp ample
 • Bioluminiscència (Ubicat a estabulari zona SPF)


Aplicacions de microscòpia òptica:

 • Fluorescència, reflexió, llum transmesa, polarització
 • Imatges multicanal i multidimensionals (xyztλ).
 • Adquisició d’imatges en mosaic i múltiposició
 • Microscòpia de cèl·lula viva
 • Anàlisi de proximitat molecular: FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer). Mètodes basats en intensitat.
 • Anàlisi de la dinàmica molecular amb tècniques de fotoblanqueig i fotomarcatge:
  • FRAP (recuperació de la fluorescència després del fotoapagat)
  • FRAP invers
  • FLIP (pèrdua de fluorescencia després del fotoapagat)
  • Fotoactivació, fotoconversió
 • Microscòpia In Vivo. Microscòpia intravital (animal viu):
  • Confocal, multifotó
  • Escàner ressonant (alta velocitat)
 • Microscòpia d’excitació de dos fotons (multifotó)
 • Generació de Segon Harmònic

Processament i anàlisi d’imatges:

 • Assistència tècnica per al processament i l’anàlisi d’imatges (reconstrucció 3D, quantificació, colocalització, anàlisi FRET, FRAP, anàlisi de la dinàmica molecular, seguiment de partícules)
 • Desenvolupament de macros d’ instruccions personalitzades
 • Dies de formació en processament i anàlisi d’imatges

Cultiu cel·lular i micromanipulació

 • Manteniment de línies cel·lulars per a experiments de microscòpia
 • Microinjecció
 • Colorants moleculars i cel·lulars (transfecció, tincions)

Suport a l’usuari i innovació:

 • Assessorament en el disseny,  planificació, preparació, realització i anàlisi dels experiments de microscòpia òptica
 • Formació en l’ús de l’equipament
 • Desenvolupament de noves metodologies i aplicacions.

Equipament:

 • Microscopi confocal Leica TCS-SL amb detecció espectral.
 • Microscopi confocal espectral d'alta velocitat i multifotó Leica TCS-SP5.
 • Microscopi invertit ( fluorescència i llum transmesa) automatitzat Leica DMI6000 amb càmera monocroma
 • Microscopi vertical (fluorescencia, llum transmesa i polaritzada) Leica DMRB amb càmera color DF450
 • Microinjector Leica ASTP
 • Equip de bioluminiscència AEQUORIA amb sistema Luxiflux i càmera ORCA-ER Hamamatsu
 • Estacions de treball per a l’anàlisi d’imatges
 • Laboratori General
 • Sala de Cultius

Ubicació

Ubicació

Facultat de Medicina de la UB
Ala sud, 5a planta
c/ Casanova, 143, 08036 Barcelona

Coordinador científic

Dra. Maria Calvo
Responsable d'Unitat
mariacalvo(ELIMINAR)@ub.edu

www.ccit.ub.edu

Personal