Plataformes

Imatge de ressonància magnètica

Introducció

Els objectius principals d’aquesta plataforma són:

 • proporcionar serveis relacionats amb les tècniques d'imatge mèdica per als investigadors de l'IDIBAPS i altres institucions, i per a les indústries relacionades amb la salut;
 • dur a terme recerca bàsica i clínica de primer nivell en el camp de la imatge mèdica, per mitjà de la ressonància magnètica estructural i funcional, l’espectroscòpia per ressonància magnètica, la imatge molecular, altres tipus d’imatge mèdica i el processament d'imatges;
 • formar els investigadors en recerca bàsica i tècniques que els permetin realitzar estudis experimentals i clínics, la qual cosa els permetrà explorar els avantatges de la recerca traslacional.

Serveis:

 • Recerca clínica amb imatges (Unitat de RM de 3T)
 • Recerca experimental amb imatges (Unitat de RM de 7T)
 • Laboratori de processat d’imatges

Equipament:

 • Recerca clínica amb imatges (Unitat de RM de 3T)
  • RM 3T-Siemens 3T TRIO, programari B17
  • Antena de cap amb 32 canals configurats en fase
  • Antena de cap amb 8 canals configurats en fase
  • Antena de cos
  • Altres antenes configurades en fase
 • Recerca experimental amb imatges (Unitat de RM de 7T)
  • Bruker BioSpec 70/30 (sistema de gradient de 400 mT/m)
  • Antenes de volum per a imatges de ratolins, rates i gats o conills petits
  • Antena de superfície per a imatges de cervell de rata i ratolí
  • Antena de superfície per a imatges de cor de rata (amb seqüència d’adquisició CINE)
  • Antenes de volum per a espectroscòpia 1H/13C, 1H/31P i 1H/19F
  • Antena de superfície per a espectroscòpia 1H/13C
  • Estimulador elèctric per a RMf
  • Sistema d’inhalació anestèsic amb monitoratge de l’animal
  • 4 ordinadors per al processat i l’anàlisi d’imatges
 • Laboratori de processat d’imatges
  • 3 estacions de treball específiques (1 Mac, 2 Linux) i 7 ordinadors d’alt rendiment (5 duals Windows-Linux, 2 Windows) per al processat d’imatges
  • 10 ordinadors estàndard
  • Llicències de programari: 10 Matlab, 2 LcModel, 1 AnalyzeDirect

Ubicació

Ubicació

Unitats de RM de 3T i 7T:
Hospital Clínic de Barcelona, planta 0, escala 3a

Laboratori de postprocessament d’imatges:

C/ Roselló 149-153, planta -1
Laboratori d’imatges, CEK
imatge(ELIMINAR)@idibaps.org

Sol·licitud de Serveis

Coordinadora científica

Núria Bargalló

Núria Bargalló Alabart, MD, PhD. (Hospital Clínic)
bargallo(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Personal

Unitat d'Imatge per Ressonància Magnètica 3T
Unitat d'Imatge per Ressonància Magnètica Experimental 7T

Assessors anàlisi d’imatge