Plataformes

Citometria i separació cel·lular

Introducció

La citometria de flux és una tècnica d’anàlisi cel·lular multiparamètric  que es fonamenta en fer passar partícules en suspensió (normalment cèl·lules) a alta velocitat (milers de cèl·lules per segon)  alineades i d’una en una a través d’un feix de llum (LASER) focalitzat. L’impacta amb el LASER produeix unes senyals que corresponen a diferents paràmetres de les cèl·lules i que són recollits per diferents detectors. Posteriorment aquestes senyals són digitalitzades per mesurar-les simultàniament en una  cèl·lula.

El citòmetre de flux mesura característiques morfològiques (mida relativa, complexitat cel·lular...) i característiques antigèniques, biofísiques i bioquímiques (estudis membrana, contingut DNA,activitat enzimàtica...) sempre i quan podem marcar les cèl·lules amb substàncies fluorescents.

Un separador cel·lular té les mateixes prestacions que un citòmetre de flux però incorpora la capacitat de separar partícules ó cèl·lules selectivament d’una suspensió cel·lular.

Les aplicacions de la citometria de flux i la separació cel·lular són nombroses i això ha portat a l'ús generalitzat d’aquestes tècniques en l’àmbit de la biomedicina (Hematologia, Immunologia, Farmacologia, Oncologia, Microbiologia,Genètica...).

La Plataforma de Citometria IDIBAPS es divideix en tres sales: una sala de sorting amb dos separadors cel·lulars, una sala amb cinc citòmetres analitzadors i un citòmetre amb imatge i una tercera sala d’anàlisi de dades amb tres ordinadors.

Serveis:

 • Anàlisis de subpoblacions cel·lulars .
 • Apoptosi.
 • Cicle cel·lular,Proliferació.
 • Anàlisi funcional.
 • Cèl·lules mare.
 • Viabilitat.
 • Estudi de microorganismes.
 • Assaigs quantitatius multiparamètrics de molècules solubles i fosfoproteïnes. Senyalització intracel·lular.
 • Detecció de Micropartícules.
 • Separació cel·lular.
 • Citometria de flux amb imatge d’alta resolució (senyalització cel·lular i translocació molecular, internalització, colocalització, interacció intercel·lular, anàlisi morfològica, mort cel·lular i autofàgia, cicle cel·lular i mitosi, dany i reparació de l’ADN).
 • Assessorament i formació pels usuaris de la Plataforma

Per reservar equip en autoservei, registreu-vos a www.quartzy.com. Un cop registrats, sol·liciteu ser afegits al grup CORE FACILITIES-FLOW CYTOMETRY www.quartzy.com/groups.

Per reserves amb operador, si us plau contacteu amb la Plataforma (citometria(ELIMINAR)@idibaps.org).

Equipament:

 • Citòmetre de flux BD FACSCalibur: 2 LASER, 4 fluorescències.
 • Citòmetre de flux BD FACSCantol : 2 LASER, 6 fluorescències.
 • Citòmetre de flux BD FACSCantoII: 3 LASER, 8 fluorescències.
 • Citòmetre de flux BD LSRFortessa SORP + HTS: 4 LASER,16 fluorescències.
 • Citòmetre de flux BD LSRFortessa SORP: 5 LASER, 18 fluorescències.
 • Citòmetre de flux amb imatge d’alta resolució AMNIS ISX : 2 càmeres digitals, 12 canals de fluorescència.
 • Separador Cel·lular BD FACSAriaII: 3 LASER, 9 fluorescències.
 • Separador Cel·lular BD FACSAria SORP: 5 LASER,18 fluorescències.
 • Separador magnètic automàtic autoMACSPro
 • Ordinadors d’anàlisi de dades amb llicències DIVA 8.0, CellQuestPro v6.0.3, ModFit LT v3.2, FlowJo v10, FCAPArray v1.0.1.

Ubicació

Ubicació

C/ Roselló 149-153, planta -1
Plataforma de citòmica, CEK
citometria(ELIMINAR)@idibaps.org

Sol·licitud de Serveis

Coordinador Científic i Gestió Plataforma:

Isabel Crespo

Isabel Crespo, PhD. (IDIBAPS)
isabel.crespo(ELIMINAR)@idibaps.org

Personal

 • Cristina López (IDIBAPS)
  Tècnic especialista
 • Cristina Xufré (IDIBAPS)
  Tècnic especialista