Recerca

Àrea 5

Patologia molecular oncològica

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

  • Identificació dels mecanismes genètics i moleculars implicats en el desenvolupament i la progressió de neoplàsies humanes.
  • Desenvolupament d'estratègies per transferir a la pràctica clínica els coneixements generats en la recerca bàsica dels tumors humans.
  • Identificació dels paràmetres que permetin un millor diagnòstic i pronòstic de la malaltia neoplàsica i la identificació de possibles dianes terapèutiques.

Principals línies de recerca

Patologia molecular de neoplàsies limfoides 

  • Comprendre els mecanismes genètics i moleculars involucrats en el desenvolupament i la progressió de les neoplàsies limfoides i identificar els paràmetres que poden millorar el diagnòstic d'aquesta malaltia, estratificar pacients segons el risc biològic i definir possibles dianes terapèutiques.
  • Definir el catàleg complet d'alteracions genòmiques somàtiques en diverses neoplàsies limfoides i la seva rellevància clínica i funcional. 
  • Desenvolupar estratègies per transferir els coneixements generats en els estudis bàsics d'aquestes neoplàsies a la clínica. 

Patologia molecular de neoplàsies sòlides 

  • Estudiar els mecanismes moleculars d'invasió i metàstasi i els perfils d'expressió transcripcional implicats en el desenvolupament i la progressió de diferents tumors humans en relació amb el desenvolupament, l'agressivitat biològica i les opcions terapèutiques. Ens centrem principalment en tumors de pròstata i mama, com ara neoplàsies amb influència hormonal i tumors urològics o de les vies aèries, incloent-hi tumors de cap i coll. 
  • Estudi dels possibles criteris de resposta terapèutica i pronòstic de tumors neurològics. 

Grup de recerca

Patologia molecular de les neoplasies linfoides

Elías Campo

(HCB)

Les neoplàsies limfoides són un grup de tumors molt heterogeni amb extraordinària variabilitat en el seu comportament biològic i manifestacions clíniques. L'objectiu del nostre grup s'orienta a comprendre els mecanismes genètics, epigenètics i moleculars subjacents a la diversitat biològica d'aquests tumors i com poden influir en la diferent evolució clínica dels pacients. L'ús de tecnologies de seqüenciació de pròxima generació en mostres de càncer pot proporcionar tot un catàleg d'alteracions somàtiques (tant variants estructurals com mutacions) del genoma del tumor. Utilitzem aquestes tecnologies per seqüenciar el genoma, l'exoma i el transcriptoma de diverses neoplàsies limfoides, especialment la leucèmia limfàtica crònica, el limfoma de cèl·lules del mantell i el limfoma B difús de cèl·lula gran. Complementem aquests estudis amb diferents enfocaments metodològics que inclouen bioxips d'ADN i metilació i diversos models de cèl·lules biològiques i models animals. Validem la rellevància funcional i clínica d'aquestes alteracions somàtiques en una sèrie gran de pacients.

Grup de recerca

Patologia Molecular de tumors sòlids

Pedro Luis Fernández

(HCB)

En l'estudi de tumors sòlids s'han inclòs neoplàsies de zones urològiques, ginecològiques, de cap i coll i neurològiques. Hem seguit analitzant el paper del microARN en la progressió de carcinomes mamaris des dels llocs primaris a metàstasis distants mitjançant models in vitro i in vivo, i estem comprovant la hipòtesi de la possible utilitat de la detecció de miARN en sang de pacients de càncer com a mètode per ajudar en la seva estadificació. Hem demostrat la importància de l'expressió de GATA3 en l'evolució de càncers de mama luminals així com el paper de la família miR200 en neoplàsies mamàries, i hem col·laborat en l'estudi de l'agressivitat i grau de reacció del càncer de pròstata al tractament adjuvant.
Hem continuat la nostra recerca sobre les alteracions moleculars en neoplàsies de cap i coll en gliomes.

Grup de recerca

Regulació Transcripcional de l'Expressió Gènica

A. Postigo

(ICREA-IDIBAPS)

El grup investiga els mecanismes moleculars implicats en la regulació de l'expressió gènica durant la diferenciació cel·lular normal i el càncer amb la família ZEB de proteïnes i un ampli conjunt d'enfocaments in vitro i in vivo. ZEB1 (també conegut com a delta-EF1, zfhx1a) i ZEB2 (SIP1, zfhx1b) són factors de transcripció que regulen gens clau implicats en la determinació i diferenciació de cèl·lules, la capacitat pluripotent ("stemness") en cèl·lules mare normals i canceroses, la transformació oncogènica i la invasió i la metàstasi de tumors. El grup aplica enfocaments basats en cèl·lules, ratolins transgènics i mostres humanes per estudiar la diferenciació cel·lular normal i el càncer en els sistemes epitelial (còlon, mama, pulmó), muscular i hematopoètic.
El grup es finança amb subvencions del Ministeri d'Economia i Competitivitat, la Unió Europea, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Fundació La Marató de TV3, Fundació La Caixa, Fundació Olga Torres, Avon Cosmetics SAU, AGAUR, Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i Fundació de Recerca contra la Leucèmia.

Grup de recerca

Epigenòmica biomèdica

José Ignacio Martín-Subero

(IDIBAPS)

El grup d'epigenòmica biomèdica utilitza tecnologies basades en l'estudi del genoma per caracteritzar la dinàmica epigenòmica de la diferenciació cel·lular i la transformació neoplàsica, amb especial èmfasi en les cèl·lules B sanes i tumorals. El propòsit principal del grup és entendre les causes moleculars que provoquen la desregulació gènica en tumors limfàtics. Per d'abordar-ho, s'integren diferents nivells d'informació com alteracions genètiques, metilació de l'ADN, modificacions a les histones i accessibilitat i estructura 3D de la cromatina. L'objectiu final és traslladar a la clínica el coneixement generat i que els pacients se'n puguin beneficiar a través d'una millora en el diagnòstic, l'estimació del pronòstic i el tractament.