Recerca

Àrea 5

Diagnòstic i terapèutica en oncologia

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

  • Desenvolupament de tècniques per millorar el diagnòstic, la valoració pronòstica i la resposta a la teràpia dels pacients oncològics. 
  • Desenvolupament i aplicació de noves teràpies en oncologia. 

Principals línies de recerca

  1. Estudis moleculars entre cèl·lules embrionàries i tumorals: aplicacions en farmacogenòmica. Es duen a terme dos tipus d'estudis: un d'ells analitza i compara patrons de microARN en teixits embrionaris i tumorals. L'altre tipus d'estudi utilitza la discriminació al·lèlica per analitzar els perfils polimòrfics (SNP) en pacients oncològics amb la finalitat de seleccionar tractaments més específics. 
  2. Efectes de la radiació de sincrotró en la cèl·lula neoplàsica. En aquest estudi, que es realitza conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es compara l'acció biològica de la radiació de sincrotró (actualment el sistema de Grenoble, fins a la posada en marxa de l'Alba a la UAB) amb els raigs X convencionals utilitzats en la radioteràpia. També s'estudia l'efectivitat mitjançant la sensibilització de la cèl·lula amb nanopartícules d'or i cisplatí. 
  3. Diagnòstic per la imatge del càncer de mama. Es duen a terme dos tipus d'estudis. En un d'aquests estudis es fa una biòpsia per buit amb agulla gruixuda de 10G per tal de millorar el diagnòstic prequirúrgic de les lesions de mama, en especial de les que presenten microcalcificacions. L'objectiu és reduir al mínim el nombre de biòpsies quirúrgiques necessàries per establir el diagnòstic. L'altre estudi valora la resposta a la quimioteràpia neoadjuvant en el càncer de mama mitjançant l'avaluació amb una RMN de mama. 
  4. Aplicació de tècniques de RMN funcional en oncologia. Estudis de perfusió, difusió i espectroscòpia aplicats a l'estadificació i la supervisió del tractament de tumors cerebrals i de cap i coll.
  5. Detecció gammagràfica del gangli sentinella i introducció de traçadors híbrids en cirurgia radioguiada. La realització d'una limfogammagrafia i la posterior utilització d'una sonda de detecció externa durant la cirurgia permeten identificar i extirpar el gangli sentinella. Aquesta tècnica permet evitar un 75% de totes les limfadenectomies innecessàries. La utilització d'una gammacàmera portàtil durant la cirurgia ofereix avantatges addicionals. El desenvolupament i la introducció de traçadors híbrids (traçador radioactiu+fluorescència) serà útil per millorar els resultats de la cirurgia radioguiada.
  6. Aplicació de la tomografia per emissió de positrons (PET-TC) en oncologia. Es porten a terme estudis PET per a l'estadificació i el control de la resposta al tractament en diferents tipus de tumors, que inclouen els limfomes, el càncer de mama i les neoplàsies del tracte digestiu. Hem previst la utilització d'una sonda PET intraoperatòria que millori la detecció de les lesions tumorals.