Recerca

Àrea 3

Medicina Fetal i Perinatal

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

L'objectiu estratègic principal és buscar solucions per a les malalties d'origen prenatal mitjançant la identificació dels mecanismes involucrats en la reprogramació fetal cerebral i cardíaca, així com la consolidació de les nostres línies existents de treball en diferents àmbits, com ara infeccions perinatals, VIH i infecció neonatal, teràpia i cirurgia fetal, estratègies de cribratge i predicció de patologies fetals i maternals en grans poblacions, preeclàmpsia i prematuritat. 

Treballem en diversos projectes interdisciplinaris per trobar solucions reals a problemes fetals, per:

  • Millorar la identificació d'aquells fetus en risc i proporcionar noves definicions clíniques per diagnosticar els problemes de restricció del creixement fetal.
  • Desenvolupar noves tecnologies de formació d'imatges amb finalitats de recerca i procediments no invasius de diagnòstic precoç.
  • Identificar noves signatures de biomarcadors per a diverses patologies que es poden utilitzar en la pràctica clínica, així com noves maneres de senyalització molecular i dianes terapèutiques.
  • Consolidar els nostres models de caracterització i seguiment dels mecanismes moleculars associats amb la reprogramació fetal cerebral i cardíaca.
Principals línies de recerca

  1. Prematuritat: L'objectiu principal de la línia de Prematuritat és obtenir més coneixements sobre les causes del part preterme, el motiu més freqüent de morbimortalitat perinatal. La recerca combina la pràctica clínica i el treball de laboratori: l'equip cerca millors mètodes de detecció de pacients en risc real de part preterme, i treballa per optimitzar el tractament i la cura de pacients neonatals. D'aquesta manera, l'equip espera trobar biomarcadors per distingir els pacients en risc dels pacients amb un bon pronòstic, minimitzar cirurgies innecessàries i gestionar el temps i els recursos en la cura clínica per assolir els millors resultats possibles.
  2. Metabolòmica i microestructura. La línia de recerca de metabolòmica i microestructura treballa per trobar i definir diferències metabòliques en el cervell dels fetus i els infants als quals es diagnostica restricció del creixement i que es poden considerar en risc de patir problemes de neurodesenvolupament. En aquesta línia, metges, biòlegs, psicòlegs i enginyers col·laboren per identificar canvis subtils en la microestructura del cervell mitjançant les tecnologies més recents, basades principalment en tècniques d'RMN. Conèixer quins canvis incideixen en el cervell en el nivell metabòlic tindrà un gran valor en el diagnòstic i el tractament d'aquests infants en risc, per millorar el seu pronòstic.
  3. Diagnòstic i tractament de la restricció del creixement intrauterí. L'objectiu de la línia de recerca de Diagnòstic i tractament en restricció del creixement intrauterí és identificar abans del naixement aquells nadons amb problemes de creixement que, a diferència dels nadons petits per a l'edat gestacional, presentaran un neurodesenvolupament anòmal. Malgrat no ser greus, aquestes alteracions subtils del neurodesenvolupament es tenen cada cop més en compte per les seves implicacions familiars i socials. En conseqüència, utilitzar la definició correcta de la restricció del creixement intrauterí i identificar correctament els nadons en risc és especialment important per establir les mesures preventives durant la gestació i el part, així com teràpies durant la primera infància.
  4. Connectivitat cerebral. L'objectiu principal de la línia de recerca de connectivitat cerebral és desenvolupar biomarcadors d'imatge quantitativa per al diagnòstic precoç de trastorns de neurodesenvolupament basant-se en l'anàlisi de les connexions en el cervell mitjançant formació d'imatges per ressonància magnètica (RMN), una metodologia coneguda com a connectòmica. Disposar d'aquests biomarcadors faria possible una identificació precoç dels trastorns de neurodesenvolupament, així com la implementació de programes específics d'estimulació i educació precoç per millorar el desenvolupament d'aquests infants.
  5. Programació cardiovascular fetal. La línia de recerca de programació cardiovascular fetal se centra en aquelles circumstàncies prenatals que poden induir un risc cardiovascular postnatal, com ara restricció del creixement intrauterí, embarassos obtinguts mitjançant tècniques de fecundació assistida i prematuritat. Els objectius principals de la línia inclouen obtenir una millor comprensió dels mecanismes fisiopatològics de programació cardiovascular fetal, el desenvolupament de biomarcadors que permeten la detecció precoç i el monitoratge de la remodelació cardiovascular i posar en pràctica teràpies que poden millorar el pronòstic d'aquests infants.