Recerca

Àrea 4

Isquèmia cerebral: estudis clínics i experimentals

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Estudi de la patologia cerebrovascular des de la perspectiva clínica i bàsica, amb especial èmfasi en la inflamació i la resposta immunitària i l'estrès oxidatiu, així com en l'ús de tècniques de neuroimatge. L'objectiu final és el desenvolupament d'estratègies terapèutiques per al tractament de l'ictus.

Principals línies de recerca

Inflamació i immunitat en l'ictus

  • Mecanismes immunològics implicats en la progressió de l'ictus isquèmic i en l'aparició de complicacions infeccioses. Estudi de les respostes inflamatòries i d'immunitat innata en l'ictus. Aspectes genètics de la resposta immunitària. Estudis de la via de les lectines.
  • Estudi d'antígens derivats del cervell en òrgans limfoides secundaris i la seva implicació en la lesió cerebral després de l'ictus.
  • Rellevància de les respostes immunes adaptatives en el resultat de l'ictus.

Neuroimatge multimodal en l'ictus

  • Neuroimatge en isquèmia cerebral: aplicació de ressonància magnètica (RM), tomografia computada (TC) o tècniques òptiques de formació d'imatges per al monitoratge no invasiu in vivo de pacients i d'animals d'experimentació en relació amb paràmetres anatòmics i funcionals de la lesió cerebral, incloent-hi la resposta immunitària. Aplicació al model de demència vascular i estudis de recuperació funcional després de l'ictus.

Neuroprotecció

  • Identificació de nous tractaments antioxidants en l'ictus. Estudis preclínics dels efectes protectors d'aquests tractaments i dels mecanismes implicats. Disseny i realització d'un estudi de fase III que implica l'administració d'àcid úric a pacients d'ictus tractats amb rtPA.
  • Ús de tractaments de rescat intraarterial amb rtPA en pacients prèviament tractats amb rtPA intravenós i seleccionats mitjançant tècniques d'imatge multimodals.
  • Neuroreparació i neurogènesi en la isquèmia cerebral: efecte de la inflamació en la neurogènesi; RMN funcional experimental.

Assaigs clínics

  • Combinació de trombòlisi amb antioxidants (àcid úric).