Recerca

Àrea 1

Artropaties Inflamatòries (GRAI)

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Promoció de la recerca en les formes cròniques més prevalents d'artritis inflamatòria immunomediada: artritis reumatoide (RA) i espondiloartritis, incloent-hi l'artritis psoriàsica.

Principals línies de recerca

1. Factors pronòstics en l'artritis d'inici recent

 • Factors pronòstics (clínics i immunogenètics) en pacients amb artritis reumatoide d'inici recent.
 • Producció de nous pèptids sintètics citrulinats per al disseny de proves d'immunoassaig amb valor diagnòstic i pronòstic en l'artritis reumatoide d'inici recent i el reumatisme palindròmic.
 • Efecte del tabac sobre el fenotip de l'artritis reumatoide d'inici recent.
 • Calprotectina en artropaties inflamatòries.

2. Caracterització clínica i sonogràfica de la remissió clínica

 • Definició i caracterització clínica de la "sinovitis activa" subclínica.
 • Caracterització immunopatològica i molecular de la "sinovitis activa" subclínica.
 • Cerca de biomarcadors de reactivació clínica i progressió radiogràfica.

3. Immunopatologia de la sinovitis en les artritis cròniques

 • Utilitat en la patogènesi, el diagnòstic diferencial i el pronòstic de l'artritis reumatoide i l'artritis psoriàsica.
 • Canvis immunopatològics induïts per les teràpies biològiques. Mecanismes d'acció de les teràpies dirigides.
 • Biomarcadors sinovials útils per classificar clínicament les artritis indiferenciades d'inici recent.

4. Genòmica i farmacogenòmica de les artritis cròniques

 • Susceptibilitat genètica a l'artritis reumatoide i l'artritis psoriàsica: estudis GWAS (IMID-Biobank).
 • Biomarcadors genètics associats a la resposta a la teràpia biològica en artritis reumatoide i artritis psoriàsica (IMID-Biobank).

5. Paper dels gens autoinflamatoris en el fenotip clínic de les artritis cròniques

 • Mutacions del gen MEFV en el diagnòstic i el tractament de les artritis intermitents indiferenciades. Utilitat de la prova en un entorn clínic.

6. Implicacions clíniques de la immunogenicitat dels fàrmacs biològics en les artritis cròniques.