Recerca

Àrea 1

Immunoreceptors del sistema innat i adaptatiu

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

 1. Identificació i caracterització de variacions genètiques funcionalment rellevants d'immunoreceptors que regulen respostes immunes innates i/o adaptatives.
 2. Caracterització funcional de les interaccions lligand-receptor responsables de la comunicació intercel·lular entre els components del sistema immunitari innat i adaptatiu.
 3. Comprensió de les interaccions hoste-patogen mediades per receptors limfoides i no limfoides.
 4. Desenvolupament de noves estratègies immunomodulatòries en models experimentals d'autoimmunitat, infecció i càncer.
 5. Caracterització de la biologia i la patogènesi del citomegalovirus (CMV).

Principals línies de recerca

 1. Estudi de l'estructura i la funció de les famílies de molècules leucocitàries SLAM (Molècula senyalitzadora d'activació dels limfòcits) i SAP (proteïna associada a SLAM).
 2. Estudi de les molècules que intervenen en l'adhesió leucocitària i la inflamació.
 3. Immunogenètica de receptors i molècules implicades en la regulació de les respostes immunes innates i adaptatives.
 4. Estudi del paper dels receptors CD5 i CD6 tipus scavenger de limfoides com a immunomoduladors en infeccions, autoimmunitat i càncer.
 5. Caracterització molecular i funcional de membres no limfoides de la superfamília de receptors amb dominis extracel·lulars rics en residus de cisteïna (SRCR, Scavenger Receptor Cysteine-Rich).
 6. Caracterització dels mecanismes que regulen l'expressió gènica del CMV i identificació de funcions codificades pel CMV.
 7. Estudi de la modulació de la resposta immune pel CMV i estratègies d'immunoevasió viral.