Recerca

Àrea 1

Reparació i Plasticitat Musculoesquelètica

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

El nostre grup de recerca, que es va incorporar a l'IDIBAPS l'any 2007, pretén aglutinar i generar sinergies entre els especialistes de diferents disciplines que treballen en l'àmbit de l'aparell locomotor. És un àmbit amb una creixent demanda social i tecnològica, però que té poca incidència en l'entorn d'investigació d'aquesta institució.

Hi ha molts aspectes dels nous coneixements que es relacionen amb el sistema musculoesquelètic: les teràpies cel·lulars, gèniques i farmacològiques; els nous materials i els implants; la robòtica; la tecnologia quirúrgica i anestèsica d'alt nivell; i les tècniques d'imatge sofisticades. La manca d'evidència científica clínica de molts dels nous coneixements i la gran quantitat de pacients de la nostra organització, que té recursos limitats, representa una font important de treball de la qual se'n poden extreure rendiments intel·lectuals. Ens sembla que treballar amb humilitat però "pensant en gran" és la millor estratègia per assolir l'objectiu de ser un grup de referència en el nostre àmbit.

Principals línies de recerca

1. Fisiopatologia de l'os, variació patològica amb l'edat i avaluació de les tècniques de fixació de les fractures i els substitutius ossis.

2. Cartílag, degeneració i reparació amb enginyeria tissular.

3. Avaluació i disseny de nous implants protètics.

4. Cirurgia mínimament invasiva amb nova tecnologia i instrumental.

5. Infeccions de l'aparell locomotor, la seva prevenció i el seu tractament.

6. Dolor agut postquirúrgic i dolor crònic musculoesquelètic.

7. Readaptació funcional, prevalença i avaluació dels resultats de salut en les artropaties degeneratives.

8. Biologia dels empelts de teixit adipós autòleg.

9. Banc de teixits del sistema musculoesquelètic.

10. Diagnòstic per la imatge i noves tecnologies de diagnòstic i seguiment.

11. Col·laboració en projectes conjunts amb la UASP.

12. Resposta de fase aguda en fractures obertes. Ús de la IL-6, la proteïna C-reactiva i la CK en la predicció de resultats i la seva correlació amb la classificació de Gustilo.

13. Anatomia vascular de l'extremitat superior aplicada a procediments reconstructors.

14. Tractament quirúrgic de la lipoatròfia facial mitjançant una injecció de teixit adipós autòleg en pacients infectats pel VIH.

15. Sistema nerviós:

  • Reparació mitjançant tubulització de les lesions del sistema nerviós perifèric.
  • Reimplant experimental de les avulsions preganglionars d'arrels nervioses.