Recerca

Àrea 1

Immunogenètica en la resposta autoinflamatòria

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

En el camp de les malalties autoinflamatòries:
Promoció de la recerca bàsica, clínica i translacional de la fisiopatologia de les malalties autoinflamatòries com a model per obtenir un coneixement profund de la regulació de la resposta inflamatòria normal, les seves disfuncions i la seva repercussió en la resposta immunitària.

En el camp de la resposta immunitària:
Determinació de quins components de la resposta inflamatòria normal i patològica són fonamentals per modular els fenòmens de reconeixement específic de la resposta immunitària.

Principals línies de recerca

En el camp de les malalties autoinflamatòries:

  • Determinació de les bases genètiques i moleculars del procés autoinflamatori.
  • Caracterització dels mecanismes reguladors de l'inflamasoma i la seva disfunció.
  • Caracterització dels perfils transcripcionals específics de les malalties autoinflamatòries.
  • Aïllament de nous gens responsables de malalties autoinflamatòries hereditàries i identificació de factors de susceptibilitat genètica per al desenvolupament de processos autoinflamatoris poligènics.
  • Definició de noves dianes terapèutiques per al tractament de malalties autoinflamatòries.

En el camp de la resposta immunitària:

  • Avaluació del paper dels loci HLA-DRB3/4/5 en la resposta immunitària en front d'infeccions, trasplantaments i resposta autoimmunitària.
  • Avaluació el paper de la mutació E52del de MyD88 en la població normal i també en relació amb la manca de MyD88.