Recerca

Àrea 5

Trasplantament de progenitors hemopoètics

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

En els darrers anys, el nostre grup ha desenvolupat línies de recerca bàsica i translacional gràcies a la col·laboració amb altres grups de recerca de l'Hospital Clínic (departament d'Immunologia, departament d'Hemostàsia) i de la Facultat de Medicina (servei d'Anatomia Humana) així com amb l'Institut de Recerca Josep Carreras. També hem començat l'expansió de progenitors hemopoètics de sang de cordó umbilical mitjançant cultius conjunts amb cel·lules mesenquimals i línies de recerca en teràpia cel·lular antitumoral, antiinfecciosa i d'immunomodulació cel·lular. També s'han consolidat estudis funcionals de polimorfismes genètics. Finalment, hem previst desenvolupar una línia de recerca en l'àmbit de la farmacocinètica, la farmacodinàmica i la farmacogenòmica dels immunomoduladors, així com desenvolupar models predictius in vitro de la malaltia d'empelt contra hoste.

Principals línies de recerca

Línies de recerca clínica 

 1. Valoració de noves indicacions de trasplantament de progenitors hemopoètics (TPH) Tractament de malalties com l'amiloïdosi, la síndrome de POEMS, l'escleromixedema, les malalties autoimmunitàries (esclerosi múltiple, malaltia de Crohn, lupus eritematós), la mielofibrosi primària o l'hemoglobinúria paroxística nocturna, malalties en les que el nostre grup te l'experiència més àmplia del país. 
 2. Valoració de noves fonts de progenitors (trasplantament de progenitors hemopoètics d'alta complexitat). La manca de germans compatibles per a tots els pacients tributaris de trasplantament de progenitors hemopoètics ha dut al desenvolupament dels trasplantaments de donant no emparentat o de sang de cordó umbilical. Som el grup més actiu del país en aquests procediments d'alta complexitat, que suposen el 30% de la nostra activitat. 
 3. Valoració de noves modalitats de trasplantament. 
  • TPH autogènic en règim domiciliari (programa únic a Europa, guardonat en diverses ocasions per les societats científiques i sanitàries), que és una modalitat que pretenem estendre al TPH al·logènic domiciliari. 
  • Trasplantament haploidèntic amb medul·la òssia no manipulada.
 4. Estudis dirigits a la prevenció i al tractament de les principals complicacions del TPH. 
  • Prevenció i tractament de la malaltia d'empelt contra hoste amb nous agents (anticossos antireceptor IL-2, noves globulines antitimocítiques, alemtuzumab i teràpia cel·lular amb cèl·lules mesenquimals. Participació en diferent estudis multicèntrics. 

Línies de recerca bàsica i translacional 

 1. Estudi de les complicacions posteriors al TPH originades en una disfunció endotelial. Diverses complicacions aparegudes precoçment després del TPH, com la síndrome venooclusiva, la síndrome de ruptura capil·lar, la microangiopatia trombòtica, la síndrome de l'empelt i la síndrome de pneumònia idiopàtica, semblen tenir el seu origen en una disfunció endotelial. El nostre projecte pretén caracteritzar aquesta disfunció i el diagnòstic precoç de les infeccions i trobar formes de prevenció eficaces en TPH, com a conseqüència dels avenços i les opcions de tractament. Aquesta recerca duta a terme en la línia de diagnòstic precoç disposa de dues beques FIS per a micosis (galactomanà) i una ajuda de la Fundació José Carreras a Alemanya (antigen, TC d'alta resolució).
 2. Estudi de la reconstitució immunitària posterior al TPH. Després de caracteritzar la reconstitució immunitària en el TPH del moll de l'os, en el de sang perifèrica i en el d'intensitat reduïda, hem previst valorar la reconstitució immunitària en el trasplantament de sang del cordó umbilical, que de moment no s'ha assolit.
 3. Estudi de l'impacte dels polimorfismes gènics en les complicacions i els resultats del TPH. Després de demostrar-se l'impacte de les variants de la lectina d'unió a mannosa en la incidència d'infeccions fúngiques, de les variants dels gens NOD2/CARD15, en la supervivència i la incidència de la bronquiolitis obliterant i, més recentment, de l'impacte de les variants dels gens NLRP2 i NLRP3 en la supervivència del TPH, hem previst continuar aquesta línia de recerca amb l'avaluació de nous polimorfismes que puguin afectar l'evolució del TPH.
 4. Estudi de noves tècniques dirigides al diagnòstic precoç de les infeccions del TPH. Després del avenços fets en el diagnòstic precoç de les malalties fúngiques (antigen galactomanà, TC d'alta resolució) i infeccions víriques (antigenèmia CMV i PCR contra tots els herpes virus i d'altres patògens), els quals han permès millorar la nostra tasca assistencial, hem previst continuar valorant noves tècniques diagnòstiques (PCR quantitativa per VEB, l'aplicació de la PCR a mostres de teixits, marcadors biològics en el rentat broncoalveolar, valoració d'infeccions mitjançant exploració amb PET.
 5. Desenvolupament de teràpia cel·lular antitumoral mitjançant cèl·lules NK obtingudes de sang de cordó umbilical.