Recerca

Àrea 5

Compartiments intracel·lulars i senyalització.

Responsable de l'equip

 • Carles Enrich
  (UB)

Objectius estratègics

L'objectiu general del nostre equip és comprendre com els senyals que s'originen a la superfície de la cèl·lula són transduïts per activar reaccions que causen canvis metabòlics, proliferació o supervivència, i també com es veuen afectats aquests mecanismes durant la malaltia. La recerca s'organitza en tres nivells: i) endocitosi i exocitosi de proteïnes; ii) transport intracel·lular i emmagatzemage de lípids; i iii) vies de transducció dels senyals i cicle cel·lular. En aquest escenari complex, actualment estem estudiant el compartiment endocític, gotes lipídiques, el transport entre els nuclis i el citosol, el reticle endoplasmàtic, els microdominis existents a la membrana plasmàtica i les vies de senyalització que regulen el cicle cel·lular i l'apoptosi.

Principals línies de recerca

Endocitosi i tràfic intracel·lular de proteïnes i colesterol:
L'objectiu general és l'estudi dels mecanismes que regulen l'endocitosi i l'exocitosi de les proteïnes i el colesterol i les vies de senyalització associades amb aquests processos. Els nostres projectes principals se centren en determinar el paper de l'annexina A6 (AnxA6) en la regulació d'aquestes vies:

 • Annexina A6 i senyalització.
 • L'annexina A6 en l'organització i el tràfic de membranes.
 • El paper de l'annexina A6 durant la regeneració del fetge.

Tràfic de lípids i malaltia:
L'objectiu del nostre projecte és caracteritzar els mecanismes cel·lulars que regulen o desregulen el transport i l'emmagatzemage de lípids. La nostra recerca té quatre temes principals: gotes lipídiques, mitocondris, caveolina i colesterol. Les nostres línies són:

 • Mecanismes de biogènesi, acumulació i metabolisme de les gotes lipídiques.
 • La caveolina i el tràfic intracel·lular de colesterol: implicacions en el metabolisme, la proliferació i l'apoptosi de la cèl·lula.
 • Colesterol mitocondrial hepàtic i cerebral en situació de salut i de malaltia.

Transducció de senyals i cicle cel·lular:
L'objectiu general del grup és analitzar els mecanismes de transducció de senyals que regulen la progressió del cicle cel·lular i les seves alteracions en oncogènesi. Concretament, estudiem la funció i la regulació de la família Ras i Rho de GTPasa en diferents compartiments/plataformes intracel·lulars, i les vies de transducció de senyals implicades en la resposta a l'estrès de la replicació. Les nostres línies de recerca són:

 • Regulació de la funció K-Ras, Rac1 i Cdc42 mitjançant la vinculació a calmodulina i mitjançant fosforilació.
 • Estudi del compartiment endocític com a plataforma de senyalització.
 • Respostes a l'estrès de replicació de l'ADN i dany en l'ADN en cèl·lules normals i tumorals.

Grup de recerca

Endocitosi i tràfic intracel·lular de proteÏnes i colesterol

Carles Enrich

(UB)

El nostre grup estudia els mecanismes moleculars de trànsit a les membranes en cèl·lules de mamífer. Aquest recerca bàsica és important per comprendre moltes malalties, incloent-hi càncer, diabetis i malalties del cor o del fetge. Estudiem la regulació d'una varietat d'aspectes del tràfic de proteïnes i colesterol i la transducció de senyals en el compartiment endocític; una estació de classificació i processament per a proteïnes internalitzades per cèl·lules així com de la via secretòria. Ens centrem en l'estudi de l'annexina A6. Les annexines són una família multigen que s'ha conservat evolutivament i que té un paper en el tràfic de la vesícula, el metabolisme dels fosfolípids, la dinàmica de l'actina, l'apoptosi i la transformació cel·lular.

Grup de recerca

Transducció de senyals i cicle cel·lular

Neus Agell

(UB)

El nostre grup està interessat en estudiar les vies de transducció dels senyals que s'activen amb senyals proliferatius o amb l'estrès de la replicació i la seva alteració en la tumorigènesi. Concretament, analitzem la regulació de les proteïnes GTPasa de senyalització de la família Rho i Ras a diferents membranes plasmàtiques i plataformes endocítiques, i les implicacions d'aquesta compartimentalització de la senyalització en diversos processos cel·lulars com ara proliferació, migració cel·lular i mobilitat, i també en oncogènesi. També analitzem la senyalització de les bifurcacions aturades de la replicació que porten a l'aturada i la senescència del cicle cel·lular.

Grup de recerca

Transport de lípids i malaltia

Albert Pol

(ICREA-IDIBAPS)

Les gotes lipídiques són orgànuls que recullen, emmagatzemen i subministren lípids a totes les cèl·lules eucariotes. Tanmateix, aquests orgànuls també són marcadors cel·lulars característics de malalties prevalents, que inclouen des de l'obesitat al càncer. La biologia cel·lular de les gotes lipídiques i el seu paper en la patogènesi encara no estan del tot clars. El nostre grup estudia els mecanismes de la biogènesi i el consum de les gotes lipídiques.

Un desequilibri de colesterol a les cèl·lules, per una elevada ingestió o per defectes al tràfic, té importants conseqüències cel·lulars i fisiològiques. L'acumulació de colesterol afavoreix la disfunció mitocondrial i el dany oxidatiu subjacents a la patogènesi de l'esteatohepatitis, la neurodegeneració i l'aterosclerosi. En aquest context, estem especialment interessats en com caveolina-1 regula el tràfic i l'emmagatzematge del colesterol.