Recerca

Àrea 5

Proliferació i senyalització cel.lular

Responsable de l'equip

  • Oriol Bachs
    (UB)

Objectius estratègics

L'objectiu general del grup és analitzar els mecanismes implicats en la progressió i senyalització del cicle cel·lular en situacions de salut i de malaltia.

Principals línies de recerca

1. Proliferació cel·lular i càncer: 
L'objectiu d'aquesta línia de recerca és analitzar els mecanismes involucrats en la regulació del cicle cel·lular i les seves alteracions durant la tumorigènesi: 

  • Paper de CKI p27(Kip1) en la regulació de la transcripció, l'empalmament i la traducció de gens implicats en la tumorigènesi. 
  • Regulació del cicle cel·lular per acetilació de la proteïna. 
  • Paper de la calmodulina en funcions nuclears. 

2. Senyalització i regulació del cicle cel·lular: En organismes eucariòtics, la resposta a les agressions de l'estrès es fa mitjançant l'activació de la via de les cinases MAP. La progressió al llarg del cicle cel·lular depèn d'estímuls externs, i la incapacitat d'integrar correctament els senyals induïts pot causar l'acumulació de dany genètic que contribueix al desenvolupament del càncer. Comprendre com es regulen les xarxes de senyalització i les respostes cel·lulars és un dels objectius més importants de la recerca biomèdica. L'objectiu d'aquesta recerca se centra en la identificació dels mecanismes moleculars pels quals es regula el cicle cel·lular per proteïnes cinases activades per l'estrès. 

3. Tràfic i emmagatzematge de lípids: L'objectiu del nostre projecte és caracteritzar en situacions de salut i de malaltia, els processos cel·lulars regulats o desregulats per l'acumulació de lípids dins les cèl·lules. I també posem una atenció especial en el cost cel·lular per acumulació de colesterol en els orgànuls, així com el paper que té la proteïna caveolina en la regulació d'aquests mecanismes.