Recerca

Àrea 3

Malaltia inflamatòria intestinal

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Aquest equip de recerca de l'IDIBAPS té una orientació translacional encaminada a la generació de coneixement en l'àrea de les malalties inflamatòries intestinals, per proporcionar un benefici directe als pacients que pateixen la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa en un futur proper. El pla de recerca de l'equip inclou tres objectius estratègics principals:

  • El desenvolupament de noves formes de tractament per a la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, centrades en les teràpies cel·lulars i en la identificació de noves dianes terapèutiques susceptibles de modulació farmacològica.
  • Aprofundir en el coneixement dels factors genètics i ambientals responsables de la susceptibilitat i del curs de la malaltia amb la finalitat de dissenyar teràpies personalitzades.
  • Optimització de les tècniques diagnòstiques radiològiques i bioquímiques amb la finalitat d'adaptar el tractament a les necessitats de cadascun dels pacients individuals.
Principals línies de recerca

1. Autotrasplantament de cèl·lules mare hematopoiètiques en la malaltia de Crohn refractària. Caracterització dels factors relacionats amb l'hoste i la microbiota intestinal en la resposta terapèutica. 

2. Avaluació de l'eficàcia i la seguretat de la teràpia amb cèl·lules dendrítiques tolerògenes autòlogues derivades de monòcits de sang perifèrica en la malaltia de Crohn refractària. 

3. Desenvolupament i optimització la producció de cèl·lules mare de l'epitel·li intestinal. Avaluació del potencial terapèutic del trasplantament de cèl·lules mares intestinals en la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa greus. 

4. Optimització de tècniques ecogràfiques transversals per a l'avaluació de l'extensió, la gravetat i el pronòstic de les lesions inflamatòries en la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. 

5. Tècniques endoscòpiques avançades per al diagnòstic i el tractament de la malaltia inflamatòria intestinal.