Recerca

Àrea 3

Colèstasi i patologia òssia

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

1. Estudi de l'epidemiologia, patogènia, diagnòstic i tractament de les malalties colestàtiques cròniques de l'adult i de l'hepatitis autoimmunitària. 

2. Coneixement dels mecanismes patogènics de la pruïja i de l'osteoporosi en la cirrosi biliar primària. 

3. Investigació dels aspectes patogènics i terapèutics de les malalties metabòliques de l'os. 

4. Definició del potencial terapèutic de diferents procediments de suport hepàtic artificial en la insuficiència hepàtica. 

Principals línies de recerca


Les línies de recerca d'aquest equip es divideixen en dos grups associats.

Grup de recerca

Colèstasi

Albert Parés

(HCB)

 1. Epidemiologia, història natural i resposta terapèutica de les malalties colestàtiques cròniques en adults. 
 2. Avaluació dels factors que condicionen la resposta al tractament, i proposta de noves pautes terapèutiques per als pacients que mostren una resposta subòptima a l'àcid ursodesoxicòlic. 
 3. Pruïja de la colèstasi crònica i resposta terapèutica a la diàlisi amb albúmina.
 4. Patogènia de l'osteoporosi i desenvolupament de fractures en la cirrosi biliar primària i altres malalties colestàtiques cròniques.
 5. Avaluació de la seguretat i l'eficàcia dels diferents sistemes de fetge bioartificial i de suport hepàtic per al tractament de la insuficiència hepàtica aguda i de la insuficiència hepàtica crònica aguditzada.

Grup de recerca

Patologia Metabòlica Òssia

Núria Guanyabens

(HCB)

 1. Osteoporosi de la dona premenopàusica i de l'home. Estudi de les característiques clíniques i els mecanismes implicats en el seu desenvolupament. 
 2. Osteoporosi de la cirrosi biliar primària. Anàlisi clínica i "in vitro".
  Avaluació dels factors clau del baix desenvolupament de massa òssia i de l'aparició de fractures, i proposta de nous protocols terapèutics.
 3. Osteoporosi del trasplantament de fetge.
 4. Avaluació de la vertebroplàstia com a tractament de fractures vertebrals per osteoporosi. 
 5. Avaluació dels reguladors del remodelatge ossi en la patogènia de l'osteoporosi.