Recerca

Àrea 3

Regulació mitocondrial de la mort cel.lular i esteatohepatitis

Responsable de l'equip

  • José Carlos Fernández-Checa
    (IIBB-CSIC)

Objectius estratègics

L'objectiu general és examinar la biologia cel·lular de lípids i tràfic de colesterol en malalties hepàtiques i neurodegeneració. Abasta l'estudi del paper del colesterol mitocondrial i els esfingolípids en esteatohepatitis, càncer hepàtic, fibrogenèsi hepàtica, lesió hepàtica per isquèmia-reperfusió, malaltia d'Alzheimer i malalties per dipòsit lisosòmic.

Principals línies de recerca

  1. Regulació de la mort cel·lular per estrès oxidatiu mitocondrial i esfingolípids. 
  2. Mecanismes responsables del transport del colesterol als mitocondris i el seu paper en l'esteatohepatitis no alcohòlica (NASH), el carcinoma hepatocel·lular i la malaltia d'Alzheimer.
  3. Relació funcional entre els metabòlits de la metionina, l'esfingomielinasa àcida i la fosfatildicolina en l'esteatohepatitis.
  4. Contribució de l'esfingomielinasa àcida en la insuficiència hepàtica aguda induïda per acetaminofèn.
  5. Desenvolupament de mètodes diagnòstics no invasius pel diagnòstic i el pronòstic en malalties hepàtiques induïdes per l'alcohol.