Recerca

Àrea 3

Trasplantament de fetge i viabilitat de l'empelt

Responsable de l'equip

  • Miquel Navasa
    (Hospital Clínic)

Objectius estratègics

Investigació d'aspectes clínics, mecanístics i terapèutics del trasplantament hepàtic. De la lesió hepàtica per isquèmia-reperfusió i la viabilitat de l'empelt al fetge, a la immunosupressió. 

Principals línies de recerca

1. Lesió hepàtica per isquèmia-reperfusió i viabilitat de l'empelt en diferents models: trasplantament hepàtic experimental en porcs amb empelts sencers, parcials o obtinguts de donants amb asistòlia; i trasplantament hepàtic en humans. 
L'objectiu principal d'aquesta línia de recerca és definir els mecanismes de la lesió i dissenyar estratègies beneficioses en l'entorn clínic.

2. Immunosupressió, amb especial interès en tres camps: tolerància immunològica a l'al·loempelt; biomarcadors dels efectes dels immunosupressors; i identificació de poblacions amb diferent risc de rebuig. L'objectiu principal d'aquesta línia de recerca és activar la immunosupressió després del trasplantament hepàtic per a les necessitats reals de cada pacient individual.

Grup de recerca

Estratègies de protecció en la lesió hepàtica per isquèmia-reperfusió

Carmen Peralta

(IDIBAPS)

Les investigacions dirigides per Carmen Peralta són pioneres en l'estudi d'estratègies quirúrgiques i farmacològiques (en tractaments farmacològics in vivo, millores en solucions de preservació i precondicionament isquèmic) que protegeixen els fetges davant el dany induït per isquèmia-reperfusió i augmenten la tolerància dels fetges esteatòsics i els empelts de fetge de mida reduïda, pel risc que mostren aquests tipus de fetge davant la lesió i el fracàs regeneratiu quan són trasplantats o sotmesos a reseccions hepàtiques.