Recerca

Àrea 3

Malalties Metabòliques Hereditàries

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

L'objectiu estratègic del nostre grup és investigar les bases bioquímiques i genètiques, així com els mecanismes fisiopatològics d'un grup de malalties rares anomenat "malalties metabòliques hereditàries o errors innats del metabolisme". La finalitat última és desenvolupar noves estratègies diagnòstiques i terapèutiques. D'altra banda, realitzem recerca translacional i estimulem la transferència de coneixements des de la recerca bàsica cap a la pràctica clínica i viceversa.

Principals línies de recerca

Dins de la línia general de malalties metabòliques hereditàries, les nostres línies de recerca concretes es basen en: 

  1. Identificació dels gens responsable de malalties mendelianes en pacients preseleccionats sobre la base de les seves característiques clíniques i bioquímiques. Dins d'aquesta línia, hem utilitzat la seqüenciació de l'exoma per identificar els gens en pacients amb deficiències de la cadena respiratòria mitocondrial, acidosis orgàniques i defectes congènits de la glicosilació (CDG). Recentment, el nostre grup s'ha centrat en la identificació dels gens implicats en la biosíntesi i el transport de cofactors del metabolisme de l'energia mitocondrial (àcid lipoic, tiamina, CoQ10, riboflavina i clústers de ferro-sofre). El nostre objectiu és identificar nous defectes per generar el coneixement que podria implementar-se en el diagnòstic i el disseny d'opcions terapèutiques 
  2. Aproximacions terapèutiques in vitro. En aquesta línia de recerca s'estan provant llibreries químiques i peptídiques. S'han seleccionat mutacions stop i mutacions missense causants de malalties prèviament identificades pel nostre grup en un gran ventall de malalties. Utilitzem fibroblasts, cèl·lules mare pluripotents induïdes (IPS o IPSC) i cultius neuronals obtinguts d'IPS.
  3. Deficiència cerebral de creatina. El nostre grup ha estat pioner en la identificació de pacients amb deficiència cerebral de creatina. En aquests moments ens centrem en l'avaluació de diferents derivats de creatina per tal d'establir un tractament per la deficiència en el transport de creatina. Aquests estudis de captació de creatina es duen a terme en neurones derivades de cèl·lules IPS i cèl·lules HUVEC i HBMEC silenciades amb ARN d'interferència. 
  4. Malaltia de Niemann-Pick tipus C. L'estudi d'aquesta malaltia s'ha dut a terme en un model murí knock-in per tal d'aprofundir en els mecanismes fisiopatològics subjacents implicats en aquesta malaltia i per provar diferents fàrmacs amb activitat terapèutica potencial que actuïn sobre les vies de degradació proteosomal.