Recerca

Àrea 3

Patogènia i prevenció de la Diabetis

Responsable de l'equip

  • Anna Novials
    (IDIBAPS)

Objectius estratègics

1. Estudiar les respostes metabòliques i moleculars a l'exercici i la nutrició en la diabetis.
1a. Investigar perfils metabolòmics i lipidòmics en pacients amb diabetis tipus 1 i tipus 2 en resposta a diferents pautes d'exercicis.
1b. Comprendre els mecanismes que controlen el metabolisme de l'energia i la plasticitat cel·lular dels teixits implicats en el control i la regulació de l'homeòstasi de la glucosa.

2. Investigar els microARN com a biomarcadors potencials de determinats mecanismes fisiopatològics en diabetis.
2a. Identificar els canvis en patrons de microARN circulants en les poblacions prediabètiques i diabètiques.
2b. Comprendre el paper que els microARN juguen en la comunicació intercel·lular en el context de la diabetis.

3. Investigar els mecanismes de disfunció endotelial en la diabetis.
3a. Analitzar l'acció terapèutica de GLP-1 en cèl·lules endotelials sota condicions de hiperglucèmia i la seva relació amb l'estrès oxidatiu.
3b. Investigar el paper de diferents microARN en la modulació de la resposta antioxidant intracel·lular de cèl·lules endotelials exposades a oscil·lacions de glucosa.

4. Investigar els mecanismes de disfunció de les cèl·lules beta en la cerca de noves dianes terapèutiques. 
4a. Estudiar l'efecte del polipèptid amiloide dels illots (IAPP) humà en la resposta a l'estrès del reticle endoplasmàtic i l'apoptosi en les cèl·lules beta pancreàtiques.
4b. Desenvolupar nous enfocaments per tractar la inflamació de l'illot pancreàtic. 
4c. Comprendre el paper de l'enzim BACE2 en la funció de les cèl·lules beta.
4d. Analitzar xarxes transcripcionals i el paper de microARN en situacions estressants en cèl·lules beta pancreàtiques.

Principals línies de recerca

Combinant la recerca clínica i bàsica, l'equip du a terme estudis tant en models animals com humans per millorar la nostra comprensió de la diabetis, amb la missió de crear mètodes innovadors de tractament i prevenció. Les nostres línies de recerca principals se centren en diversos àmbits relacionats amb la diabetis:

  • Prevenció i control de la diabetis mitjançant intervencions en l'estil de vida en forma de nutrició i exercici.
  • Biomarcadors per ajudar a predir el desenvolupament de la diabetis i les complicacions vasculars.
  • Mecanismes de disfunció endotelial relacionats amb diabetis i complicacions vasculars; i, finalment, 
  • Mecanismes moleculars que porten a la deterioració de cèl·lules beta pancreàtiques durant la progressió de la malaltia, amb l'objectiu final de trobar noves dianes terapèutiques.