Recerca

Àrea 2

Aritmies, Resincronització i Imatge Cardíaques

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Els objectius pel proper any són seguir treballant i consolidar les sis línies de recerca principals del grup: malalties genètiques cardiovasculars, fibril·lació auricular, resincronització cardíaca, taquicàrdies ventriculars, models experimentals de factors etiològics de la fibril·lació auricular i cardiologia esportiva. A més, volem seguir potenciant projectes multicèntrics prospectius sense abandonar la recerca clínica pràctica per millorar l'assistència al pacient. Per altra banda, seguirem col·laborant amb l'equip de bioenginyeria de la UPF i Galgo Medical en modelització i desenvolupament de programari pel processament d'imatges.

Principals línies de recerca

1. Malalties genètiques cardiovasculars:

El grup se centra en incorporar pacients i fer-ne el seguiment per analitzar la prognosi de diverses arítmies amb causes genètiques. La incorporació de la Dra. Elena Arbelo ha incrementat l'activitat i ha iniciat nous projectes de recerca. A més, es continuaran fent proves genètiques en col·laboració amb el grup del Dr. Ramón Brugada.

2. Models experimentals d'estudi de factors etiològics de la fibril·lació auricular:

 • Volem seguir analitzant els mecanismes que condicionen l'aparició de la fibrosi auricular i ventricular en el model d'exercici de resistència en rates.

3. Fibril·lació auricular (FA)

 • D'una banda, seguim estudiant els factors etiològics en la fibril·lació auricular primària.
 • De l'altra, s'estan duent a terme diversos estudis multicèntrics de noves tècniques d'ablació i nous fàrmacs antiarítmics: EAST, FIRE AND ICE i RAFAELLO.
 • També estem desenvolupant nous enfocaments de l'ablació basats en tècniques d'imatge com ara l'RM.

4. Taquicàrdia ventricular (TV):

 • Estudi multicèntric de fàrmacs antiarítmics respecte a ablació en pacients isquèmics portadors de desfibril·ladors automàtics implantables (DAI).
 • S'estan realitzant diferents estudis prospectius per avaluar la utilitat clínica de l'ablació epicàrdica en diferents substrats.
 • S'ha desenvolupat un programari per delimitar les zones de conducció lenta dins les cicatrius miocàrdiques, mitjançant ressonància magnètica i la seva fusió amb les imatges obtingudes amb els sistemes de navegació tridimensional.
 • Siemens ha subvencionat un estudi prospectiu per avaluar la capacitat predictiva de remodelat i risc de mort sobtada amb l'RM i els nivells de biomarcadors en pacients amb cardiopatia estructural.

5. Remodelació cardíaca en l'atleta i prevenció de la mort sobtada cardíaca relacionada amb l'esport:

 • Activitat del ventricle dret durant l'exercici i adaptació crònica a l'entrenament. Identificació de patrons individuals d'adaptació i relació amb l'activitat.
 • Activitat auricular durant l'exercici i adaptació crònica a l'entrenament en relació amb el treball experimental dut a terme en la línia de recerca 2.
 • Programes de cribratge previs a la participació per detectar anomalies cardíaques.
 • Biomarcadors de malaltia cardíaca d'inici recent amb formació d'imatges.
  Identificació de malaltia subclínica amb biomarcadors de formació d'imatge basats en ecocardiografia d'esforç i RM cardíaca (seqüències T1) en diferents entorns clínics
 • Anàlisi de la mecànica cardíaca amb formació d'imatges.
  Comprensió de la informació mecanística de la insuficiència cardíaca i la miocardiopatia per desenvolupar teràpies basades en estimulació elèctrica amb dispositius (TRC en insuficiència cardíaca, HOCM).
 • Cardiopatia valvular.
  Epidemiologia i etiologia de la malaltia valvular.
  Resultats després del tractament.

6. Biologia molecular i de la cèl·lula vascular dels aneurismes toràcics genètics: la síndrome de Marfan.

 • Modulació fenotípica de cèl·lules de la musculatura llisa de venes i artèries.
 • Biologia de redox i estrès oxidatiu
 • Tràfic de membranes, dinàmica del citoesquelet i senyalització cel·lular aplicada a aneurismes aòrtics
 • Nous models experimentals animals per avaluar la formació i la progressió de aneurismes aòrtics toràcics
 • Desenvolupament d'un bioreactor aòrtic i avaluació de les forces mecàniques en la progressió d'aneurismes aòrtics.

Grup de recerca

Biopatologia i terapia de la Fibrilació Auricular

Lluís Mont

(HCB)

El nostre grup fa una recerca orientada a l'estudi de factors etiològics, amb l'objectiu d'entendre el desenvolupament de la malaltia i evitar-ne el desenvolupament. A més, ens centrem en millorar el tractament millorant les tècniques d'ablació i participem en estudis multicèntrics que cerquen millores en el tractament de la fibril·lació auricular.

 • Anàlisi dels efectes de l'exercici de resistència en un model murí, per estudiar els límits de l'adaptació saludable a l'exercici en comparació amb un entrenament excessiu que causaria malalties auriculars.
 • Estudi del balanç simpàtic-parasimpàtic en voluntaris sans, per analitzar la relació d'estatura i equilibri autònom.
 • Desenvolupament d'un programari semiautomàtic personalitzat, dedicat a la identificació de fibrosi en el nivell auricular per guiar l'ablació.
 • Estudis multicèntrics amb la finalitat d'establir la utilitat d'una estratègia de tractament del ritme en la fibril·lació auricular.

Grup de recerca

Imatge Cardíaca

Marta Sitges

(HCB)

El nostre grup inclou un equip pluridisciplinar de persones dedicades a la imatge cardíaca no invasiva i a la seva aplicació en el coneixement i la recerca de la fisiopatologia i terapèutica cardiovascular dins del camp de la mecànica cardíaca i la remodelació de patologies cardiovasculars. Les nostres línies de recerca inclouen:

 • Aplicació de la imatge cardíaca a l'estudi de la mecànica cardíaca en pacients amb disincronia cardíaca i tractats amb teràpia de resincronització. 
 • Estudi de la morfologia i funció auricular en pacients amb fibril·lació auricular i en esportistes d'elit (homes i dones). 
 • Estudi de la morfologia i funció ventricular dreta en atletes d'elit, en repòs i amb l'exercici. 
 • Detecció de disfunció ventricular latent en diverses patologies com la malaltia de Chagas, la cirrosi hepàtica i la cardiotoxicitat causada per quimioteràpia en malalties hematològiques. 
 • Anàlisi del remodelat post-infart amb imatges d'ecocardiografia tridimensional i ressonància magnètica cardíaca. 
 • Col·laboració amb el grup de Medicina maternofetal per a l'avaluació de la remodelació cardíaca en resposta a restricció del creixement intrauterí o tècniques reproductives artificials
 • Anàlisi no invasiva de la funció endotelial mitjançant ultrasons de l'arteria humeral en pacients amb infart de miocardi i hipertensió pulmonar. 
 • Anàlisi de l'epidemiologia i l'etiologia de la cardiopatia valvular a la nostra àrea i impacte de les teràpies actuals.
 • Suport d'imatges en models experimentals de recerca com ara exercici, sobrecàrrega de pressió i síndrome de Marfan.

Grup de recerca

Tràfic de membranes

Gustavo Egea

(UB)

L'objectiu principal d'aquest grup és entendre quines són les bases moleculars alterades en la formació i la progressió dels aneurismes d'aorta toràcics sindròmics, especialment en la síndrome de Marfan. En aquest sentit, ens hem centrat en l'aportació de: (i) l'estrès oxidatiu; (ii) forces mecàniques; (iii) tràfic de membranes de receptors TGF-beta; i (iv) la interferència entre les cèl·lules de la musculatura llisa vascular i la matriu extracel·lular pel que fa a la mecano-transducció. Per a tots aquests objectius, utilitzem mostres d'aneurisma aòrtic de pacients amb síndrome de Marfan sotmesos a cirurgia reparadora així com models experimentals animals (ratolins). Per altra banda, continuem amb l'estudi sobre la  interacció dels intermediaris de transport (vesícules i túbuls) amb el citoesquelet d'actina i l'homeòstasi dels lípids associada amb el tràfic de membranes al complex de Golgi.

Grup de recerca

Arítmies i activitat física

EDUARD GUASCH

El grup d’Arítmies i activitat física , liderat pel Dr. Eduard Guasch, es va establir oficialment el 2015 gràcies al programa 50/50 d’IDIBAPS. Els temes principals de recerca inclouen l’estudi de l’etiologia, fisiopatología i terapia de les arítmies cardíaques auriculars i ventriculars mitjançant una aproximació multifactorial que usa models animals, técniques ex vivo i in vitro, i estudis en pacients. En aquest sentit, el grup ha desenvolupat un especial interés pel l’estudi de l’exercici físic de molt elevada intensitat com a factor etiologic emergent d’arítmies com la fibril.lació auricular i les taquicàrdies ventriculars d’origen dret, conduint a més a la búsqueda de patología o remodelat cardiovascular maladaptatiu per dosis “excessives” d’exercici fins ara desconeguda.