Recerca

Àrea 3

Recerca translacional en Diabetes, lípids i Obesitat

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

 1. Comprensió dels mecanismes moleculars que regulen la plasticitat dels illots pancreàtics en diabetis tipus 2 i obesitat. 
 2. Avaluació de la contribució molecular, genètica i ambiental a la disfunció de cèl·lules beta pancreàtiques en diabetis tipus 2. 
 3. Comprensió del paper del tracte gastrointestinal en la regulació de l'homeòstasi de la glucosa i el balanç energètic.
 4. Descripció de la interferència entre determinants centrals i perifèrics del balanç energètic.  
 5. Comprensió dels factors moleculars i genètics en el desenvolupament i la funció del sistema immunitari.
 6. Translació del coneixement en modulació terapèutica de l'autoimmunitat en diabetis tipus 1 i altres malalties autoimmunitàries humanes.

Principals línies de recerca

 1. Anàlisi dels circuits transcripcionals que regulen la població cel·lular beta i la seva funció. 
 2. Descripció dels efectes moduladors dels factors de transcripció neuroD1 i neurogenina3 en el desenvolupament embrionari del pàncrees. 
 3. Descripció de les vies moleculars involucrades en els efectes antiobesitat i antidiabètic del tungstat sòdic en animals d'experimentació. 
 4. Impacte de la normoglucèmia en la disfunció endotelial: utilització de teràpies amb bombes d'insulina. 
 5. Determinació del paper de l'hipotàlem en el control de la homeòstasi energètica en l'obesitat. 
 6. Anàlisi de la regulació epigenètica de l'adipogènesi. 
 7. GLP-1 com a factor clau en la resolució de diabetis tipus 2 després de cirurgia bariàtrica.
 8. Gens i molècules en el desenvolupament i el funcionament del sistema immunitari.
 9. Enfocament immunològic al tractament de malalties autoimmunitàries.
 10. Cirurgia bariàtrica i resolució de comorbiditats metabòliques en obesitat.

Grup de recerca

Illots pancreàtics: biomarcadors i funció

Ramon Gomis

(IDIBAPS)

El grup, dirigit pel Dr. Ramon Gomis, investiga la fisiologia dels illots pancreàtics i el teixit adipós, així com les causes que porten a la disfunció d'aquests teixits. Un aspecte central d'aquests estudis és la determinació dels mecanismes moleculars implicats en el balanç de la massa cel·lular, tant en el nivell de desenvolupament embrionari com en el de l'edat adulta, amb especial èmfasi en els processos de regeneració cel·lular i d'apoptosi.

Grup de recerca

Patogènia i tractament de l'autoimmunitat

Pere Santamaria

(IDIBAPS)

El nostre laboratori està estructurat en dos components: un component de recerca biomèdica purament bàsica que estudia el paper de certs gens i molècules en el desenvolupament i la funció del sistema immunitari, i un component més d'aplicació pràctica que es basa en l'estudi dels efectes immunològics d'una nova plataforma terapèutica que hem desenvolupat per al tractament de malalties autoimmunitàries, les quals inclouen la diabetis tipus 1, el lupus i malalties autoimmunitàries del sistema nerviós central. Aquest tractament, que està basat en nanotecnologia, opera mitjançant un mecanisme immunològic de protecció contra l'autoimmunitat que ha estat dissenyat per la mare natura i que nosaltres hem après a manipular utilitzant un nou tipus de fàrmacs, també descoberts per nosaltres. Uns dels nostres objectius principals és començar a utilitzar aquesta plataforma terapèutica amb els pacients mitjançant la realització d'assaigs clínics.

Grup de recerca

Malaties endocrines: interferència entre determinants moleculars i metabòlics

Felicia Hanzu

(HCB-IDIBAPS)

El nostre grup estudia la interferència entre els determinants moleculars i metabòlics en patologies endocrines, respectivament els determinants moleculars subjacents als mecanismes fisiopatològics de tumors endocrins i disfòria de gènere. L'objectiu és la translació del coneixement des de la recerca bàsica a la pràctica clínica gràcies a l'enfocament en el desenvolupament de noves estratègies de tractament.

Grup de recerca

Obesitat: de l'excés de greix corporal a complicacions metabòliques

Josep Vidal

(HCB)

La línia de recerca principal del nostre grup busca aprofundir el coneixement dels mecanismes que associen l'obesitat amb l'inici de malalties metabòliques. Combinant la recerca clínica i bàsica, busquem respostes a la pregunta de per què algunes persones amb sobrepès semblen tenir una protecció més gran que altres davant el desenvolupament de malalties metabòliques, així com determinar la variabilitat entre individus en la resposta metabòlica a estratègies terapèutiques associades amb la pèrdua de pes.

Grup de recerca

Control Neuronal del Metabolisme

Marc Claret

L’interès del grup es centra en l'estudi dels mecanismes moleculars pels quals determinats circuits neuronals regulen l’apetit, el pes i el metabolisme de la glucosa. Amb aquest objectiu, el grup utilitza una combinació de tècniques neuroanatòmiques, moleculars i genètiques per tal de manipular certes poblacions de neurones amb l’objectiu de correlacionar la funció d'una proteïna amb efectes fisiològics i de comportament específics. La comprensió dels mecanismes que controlen el balanç energètic, i les alteracions fisiopatològiques que condueixen a l'obesitat i la diabetis, són els primers passos cap al desenvolupament de noves i més eficaces teràpies pel tractament d'aquestes malalties metabòliques