Recerca

Àrea 2

Risc cardiovascular, nutrició i envelliment

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

L'objectiu general és aprofundir en el coneixement dels determinants nutricionals de la hipertensió arterial, la dislipèmia, l'obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars i el declivi cognitiu relacionat amb l'edat.
Les línies de recerca principals del grup són:

 1. Factors dietètics, en concret la dieta mediterrània i els seus components, com a determinants d'un envelliment saludable i un risc inferior de malalties cròniques, com ara malalties cardiovasculars, diabetis, deterioració cognitiva i demència i els seus biomarcadors intermedis.
 2. Caracterització genètica de la hipertensió i la dislipèmia.
 3. Formació d'imatges vasculars per a la detecció de aterosclerosi preclínica.
 4. Absorció intestinal i síntesi del colesterol.
 5. Perfils d'àcid gras en les membranes dels glòbuls sanguinis i les seves associacions amb la dieta i els fenotips de risc cardiovascular.
 6.  Efectes a la salut del consum moderat de vi i cervesa.
 7. L'estudi PREDIMED-PLUS, un assaig aleatoritzat gran, començat l'any 2013 i de 6 anys de durada, d'intervenció en l'estil de vida per a la prevenció cardiovascular primària mitjançant pèrdua de pes amb dieta mediterrània i activitat física en participants amb síndrome metabòlica.

Principals línies de recerca

 1. Avaluació del gruix íntima-mèdia (IMT) de l'artèria caròtide i placa per ecografia en: a) persones amb un alt risc cardiovascular; b) prediabetis; c) persones grans sanes. Associacions amb factors de risc convencionals i emergents i biomarcadors dietètics, incloent-hi àcids grassos insaturats i fitosterols en sang. Influència de la dieta en la vulnerabilitat de les plaques d'ateroma de les caròtides avaluada mitjançant una RMN.
 2. Patrons circadians, variabilitat de la pressió arterial i lesió d'òrgans diana. Sensibilitat a la sal, inflamació i fibril·lació auricular en la hipertensió.
 3. Estudi de gens candidats per a) hipercolesterolèmia autosòmica dominant sense defectes genètics coneguts; b) risc d'accident cerebrovascular en hipertensió; c) risc d'insuficiència cardíaca en pacients hipertensos.
 4. Deteriorament cognitiu associat a l'edat en participants en l'estudi PREDIMED després de 5 anys d'intervenció amb dietes mediterrànies o dieta control.
 5. Efecte de la hipercolesterolèmia de diferent origen i gravetat sobre la funció cognitiva avaluada mitjançant tests neuropsicològics i RNM cerebral funcional.
 6. Absorció i síntesi del colesterol avaluades mitjançant la determinació de les concentracions plasmàtiques d'esterols no-colesterol per cromatografia de gasos: mesura, factors condicionants genètics, influència sobre el risc cardiovascular i relació amb la resposta lipídica als fitoesterols, l'ezetimiba i les estatines.
 7. Influència dels àcids grassos omega-3, vegetals i marins, sobre la progressió de l'aterosclerosi de les caròtides determinada mitjançant ecografia en mode B i vulnerabilitat de la placa caròtida per RMN en persones de risc vascular alt; i en recuperació miocàrdica post-isquèmica en 6 mesos mitjançant canvis avaluats per RMN en la mida de l'infart en supervivents d'infart de miocardi.
 8. Estudi de: a) progressió patològica de la malaltia d'Alzheimer (AD) en relació amb la proporció d'àcids grassos omega-3 en fosfolípids de diferents àrees de mostres cerebrals post mortem de pacients amb AD; b) perfil d'àcid gras en lípids circulants i/o líquid cefaloraquidi (CSF) com a factor de predicció de l'evolució del declivi cognitiu i el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer.
 9. Enriquiment d'àcid gras omega-3 en membrana com a factor que influeix en l'organització de microdominis de la membrana, causant de canvis en la infectivitat viral i el desenvolupament de malalties cardiometabòliques.
 10. Efecte de la complementació de la dieta amb nous durant 2 anys sobre la funció cognitiva, la integritat de la retina, la longitud dels telòmers i marcadors d'inflamació, oxidació i risc cardiovascular en persones grans (estudi WAHA).
 11. Estudi dels efectes del consum moderat de vi i cervesa i altres productes rics en polifenols, com ara tomàquets en la prevenció primària de malalties cardiovasculars i altres malalties degeneratives.
 12. Coordinació d'un assaig aleatoritzat d'intervenció en l'estil de vida per a la prevenció cardiovascular primària mitjançant pèrdua de pes amb dieta mediterrània i activitat física en participants amb síndrome metabòlica (estudi PREDIMED-PLUS).