Recerca

Àrea 2

Mecanismes fisiopatològics de les malalties respiratòries

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

  • Incrementar la comprensió dels mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en el desenvolupament de malalties vasculars pulmonars.
  • Identificació de nous biomarcadors i dianes terapèutiques per a la hipertensió pulmonar.
  • Caracterització dels factors implicats en el desenvolupament de trastorns extrapulmonars en la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
  • Determinació de les manifestacions intrapulmonars i extrapulmonars de l'obesitat severa.
  • Avaluació del paper de les cèl·lules mare en lesions pulmonars i mecanismes de reparació.
  • Obtenir assistència mèdica personalitzada per a malalties respiratòries cròniques des d'una estratègia de medicina de sistemes.

Principals línies de recerca

Recerca translacional en malalties vasculars pulmonars: proliferació cel·lular i mecanismes apoptòtics de hipertensió arterial pulmonar

Isabel Blanco

(HCB-IDIBAPS)

La hipertensió arterial pulmonar (PAH) és una malaltia de les artèries pulmonars petites, caracteritzada per l'obliteració gradual del lumen arterial produïda per l'engruiximent de la paret del vas. Produeix un increment progressiu de la resistència vascular pulmonar (PVR) i, finalment, insuficiència ventricular dreta i mort. Tot i que la vasoconstricció hi contribueix, especialment en les etapes inicials, la remodelació vascular obstructiva és la causa principal de l'elevada PVR i, finalment, de la insuficiència cardíaca dreta. Recents avenços terapèutics incrementen la supervivència i milloren la qualitat de vida de pacients amb PAH. Tanmateix, els fàrmacs actualment disponibles actuen principalment com a vasodilatadors i no alteren el procés de la malaltia ni les lesions estructurals a les artèries pulmonars. Cal identificar noves vies de senyalització en la patogènesi de la PAH, que poden suposar dianes terapèutiques diferents i més adequades. Proposem anar del laboratori al costat del llit per estudiar, amb cèl·lules, mostres de teixits, models animals i també mostres humanes, biomarcadors potencials de l'activitat i la progressió de la malaltia, així com potencials nous fàrmacs per revertir el fenotip de remodelació proliferativa a la PAH.