Recerca

Àrea 2

Inflamació i reparació a les malalties respiratòries

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

L'objectiu general del grup és investigar els mecanismes inflamatoris i de reparació tissular en la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), la seva correlació clínicofuncional, les implicacions diagnòstiques, pronòstiques i terapèutiques que se'n derivin d'aquest coneixement i, en particular, la seva rellevància en l'àmbit de l'oncogènesi pulmonar. L'MPOC actualment és la quarta causa més comuna de mort al món i, en una dècada, serà la tercera. El càncer de pulmó és el tumor maligne més freqüent en homes (aviat ho serà també en dones) i un dels de pitjor pronòstic amb la terapèutica actualment disponible. Per investigar aquests objectius, el grup utilitza mètodes de xarxa de sistemes.

Principals línies de recerca

  1. Mecanisme de reparació anòmala en MPOC relacionat amb la inflamació present en pacients d'MPOC (en col·laboració amb el Dr. Ernest Sala, de l'Hospital Son Espases, Mallorca).
  2. Mecanismes d'oncogènesi en MPOC (en col·laboració amb investigadors de la Fundació Caubet-Cimera de Mallorca i del CIBER de malalties respiratòries (CIBERES): projecte SINECAN). 
  3. Aplicació de la metodologia de biologia de sistemes (plataformes "òmiques" i bioinformàtica) a MPOC, amb la finalitat d'integrar les alteracions cel·lulars i moleculars amb les dades clíniques. Aquesta línia es desenvolupa en l'àmbit del CIBER de malalties respiratòries (www.ciberes.org), i implica un aliança estratègica amb l'Institute for Systems Biology (Seattle, EUA), la Universitat de Harvard (EUA) i la indústria farmacèutica amb un interès en MPOC.