Recerca

Àrea 4

Neurofisiologia i estudis funcionals del sistema nerviós

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Ampliar els coneixements científics sobre aspectes funcionals del sistema nerviós, amb la màxima integració dels aspectes bàsics i clínics i utilitzant principalment tècniques neurofisiològiques. Des de la perspectiva clínica, els objectius principals són la caracterització dels aspectes neurofisiològics del control motor i la percepció, així com els aspectes fisiopatològics de les malalties neuromusculars, els trastorns de la son, l'epilèpsia i les afeccions que cursen amb dolor neuropàtic. En la recerca bàsica, els objectius principals són entendre com les neurones sensorials canvien la seva excitabilitat en resposta a una lesió, inflamació o altres alteracions, així com el paper de diferents canals iònics en la generació de dolor inflamatori i neuropàtic. En les línies de recerca ocular, estudiar els processos cel·lulars implicats en la síndrome de l'ull sec i la fisiopatologia del glaucoma.

Principals línies de recerca

  1. Participació dels sistemes motors subcorticals en l'execució de moviments, el manteniment postural i el control dels reflexos. Estudi dels circuits d'alerta per estímuls auditius o somatosensorials. Fenòmens de prepuls.
  2. Fisiologia i fisiopatologia de dolor neuropàtic. Estudi dels potencials evocats nociceptius. Reaccions reflexes del sistema nerviós autònom en resposta a l'estimulació nociceptiva. Percepció conscient de les sensacions.
  3. Estudi del son i dels seus trastorns en diverses malalties. Narcolèpsia, excessiva somnolència diürna i trastorn de conducta del son REM. Proves de latències múltiples del son. Síndrome de cames neguitoses. Moviments periòdics de les cames durant el son.
  4. Fenòmens epilèptics i el seu tractament. Estat epilèptic. Monitorització d'atacs epilèptics. Vídeo-EEG i registre epidural. Registre de les crisis amb ressonància magnètica funcional.
  5. Caracterització dels canals iònics implicats en l'excitabilitat neuronal en el sistema nerviós sensorial. Estudi del seu paper en la transducció sensorial i la generació de dolor neuropàtic i inflamatori.
  6. Fisiologia de l'evacuació de l'humor aquós i fisiopatologia del glaucoma. Patologia ocular de l'envelliment. Fisiologia de les cèl·lules de la xarxa trabecular de l'ull. Fisiopatologia de l'ull sec.
  7. Excitabilitat axonal i fisiologia de les reaccions del nervi perifèric per l'acció d'un anestètic local o altres tipus de blocatges axonals.

Grup de recerca

Neurofisiologia

Xavier Gasull

(UB)

Dins l'àmbit de la neurofisiologia, el grup està interessat en establir la funció dels diferents canals iònics en la conformació de l'excitabilitat de les neurones sensorials de l'arrel dorsal i els ganglis trigeminals, i que determinen quines alteracions es produeixen durant els estats de dolor inflamatori i neuropàtic. Ens interessa especialment el dolor ocular després d'inflamació, lesions o síndrome de l'ull sec. Per altra banda, en les cèl·lules trabeculars que regulen el flux d'humor aquós de l'ull i la pressió intraocular, estudiem el paper del canals iònics que regulen contracció, forma i volum cel·lular, i com es relaciona això amb la fisiopatologia del glaucoma.