Recerca

Àrea 4

Fisiopatologia i tractament de les malalties neurodegeneratives

Responsable de l'equip

  • Jordi Alberch
    (UB)

Objectius estratègics

  1. Estudi de les bases cel·lulars i moleculars implicades en la disfunció i la mort neuronal associades a malalties neurodegeneratives dels ganglis basals, principalment en la malaltia de Huntington. El nostre objectiu és identificar vies intracel·lulars, tant neuroprotectores com apoptòtiques, alterades selectivament en les poblacions neuronals afectades, amb l'objectiu final d'identificar noves dianes terapèutiques per al tractament d'aquestes malalties neurodegeneratives.
  2. Identificació dels mecanismes que participen en els dèficits cognitius que s'observen en la malaltia de Huntington. Conèixer aquests mecanismes permetrà desenvolupar nous tractaments per evitar els trastorns cognitius induïts pel gen de la huntingtina mutada.
  3. Caracterització dels mecanismes de diferenciació neuronal de cèl·lules mare de diferents òrgans. El nostre objectiu és identificar els diferents factors extrínsecs i intrínsecs que contribueixen a la diferenciació neural amb la finalitat d'utilitzar les cèl·lules mare per a teràpies de substitució cel·lular en malalties neurodegeneratives.

Principals línies de recerca

  1. Grup de neuroprotecció i plasticitat neuronal en la malaltia de Huntington. Jordi Alberch (UB-IDIBAPS): Aquest grup estudia la implicació de factors neurotròfics en la fisiopatologia i el tractament de la malaltia de Huntington.  Els principals objectius de la recerca són l'estudi dels mecanismes que regulen la connectivitat corticoestriatal, i comprendre els mecanismes per desenvolupar molècules que regulin la plasticitat neuronal als ganglis basals.
  2. Grup de cinases i fosfatases en funció i disfunció neuronal. Esther Pérez-Navarro (UB-IDIBAPS):  El grup estudia la implicació de cinases i fosfatases en el control de la coordinació motriu i els processos cognitius, tant en condicions fisiològiques com en la malaltia de Huntington. 
  3. Grup de neurodegeneració i disfunció cognitiva en la malaltia de Huntington. Silvia Ginés (UB-IDIBAPS). El grup de recerca pretén definir els mecanismes moleculars implicats en els trastorns cognitius i motors en la malaltia de Huntington amb un objectiu principal: identificar noves dianes terapèutiques que poden ser comunes per tractar tant els dèficits motors con els trastorns de memòria associats amb aquest malaltia.
  4. Grup de cèl·lules mare i medicina regenerativa. Josep M. Canals (UB-IDIBAPS).  El grup de recerca estudia els mecanismes subjacents en la diferenciació de cèl·lules mare en neurones, per explorar els mecanismes cel·lulars implicats en la recerca en malalties neurodegeneratives, com la corea de Huntington i la malaltia de Parkinson. També són del nostre interès diverses teràpies cèl·lulars per a aquestes malalties que afecten el cervell. Una altra línia de recerca és la caracterització de factors extrínsecs i nous factors de transcripció de desenvolupament cerebral en humans i ratolins per a l'aplicació en la diferenciació de cèl·lules mare.