Recerca

Àrea 4

Neuropsicologia

Responsable de l'equip

  • Carme Junqué
    (Facultat de Medicina)

Objectius estratègics

Estudiar les conseqüències de les lesions i disfuncions cerebrals en la conducta i la cognició. La tècnica preferentment utilitzada en els nostres estudis és la ressonància magnètica en les seves aplicacions estructurals i funcionals. El nostre laboratori de neuroimatge està equipat amb diverses estacions de treball d'alt rendiment, així com amb equipament d'estimulació magnètica transcranial (TMS) tipus neuronavegador. Utilitzem un enfocament multimodal per estudiar els canvis de connectivitat associats amb l'envelliment i malalties degeneratives, així com els mecanismes de reorganització cerebral després de lesions traumàtiques al cervell.

Principals línies de recerca

  1. Neuropsicologia i neuroimatge en l'envelliment normal i en malalties degeneratives:Bases neuroanatòmiques i neurofuncionals del deteriorament cognitiu en l'envelliment normal, la malaltia de Parkinson i la malaltia d'Alzheimer. En aquesta línia, s'utilitzen tècniques combinades de ressonància magnètica estructural i funcional per detectar alteracions precoces en la connectivitat cerebral prèvies a la clara atròfia cerebral produïda per mort neuronal. La identificació dels símptomes anteriors a la manifestació clínica de les malalties degeneratives és essencial per a les intervencions terapèutiques que pretén alentir els processos neurodegeneratius. Dins aquesta línia de recerca, volem mencionar l'estudi dels mecanismes anomenats de reserva cerebral o cognitiva com a moduladors de la relació entre la lesió cerebral i la seva expressió clínica i cognitiva associada a l'edat i a la demència, així com les bases neuroanatòmiques i neurofisiològiques d'aquest fenomen.
  2. Plasticitat cerebral: Conseqüències a llarg termini de les lesions cerebrals. En l'àmbit de la plasticitat cerebral, investiguem els canvis en l'estructura i la funció cerebral produïts per l'estimulació elèctrica transcranial mitjançant ressonància magnètica. L'estimulació elèctrica transcranial es pot utilitzar per simular lesions reversibles o per investigar els canvis de connectivitat cerebral en subjectes normals i en processos degeneratius. Una altra línia activa de recerca és l'estudi de la resposta cerebral al llenguatge en pacients que pateixen un estat vegetatiu crònic o un estat de mínima resposta cerebral com a conseqüència de traumatismes cranioencefàlics. La resposta cerebral en absència de resposta motora pot tenir clares conseqüències en el diagnòstic diferencial d'aquestes dues condicions. En els pacients amb traumatisme cranioencefàlic, també estudiem la relació entre les seqüeles cognitives a llarg termini i les alteracions de substància blanca identificades per tècniques de tensor de difusió (DTI), i analitzem els canvis en el gruix cortical atribuïble al dany axonal difús.
  3. Desenvolupament de tècniques d'imatge per estudiar les àrees del cervell implicades en les alteracions de les funcions superiors en pacients epilèptics mitjançant ressonància magnètica funcional. L'objectiu d'aquesta línia és desenvolupar paradigmes cognitius, com els relacionats amb el llenguatge, la percepció o la memòria, amb tècniques de ressonància magnètica funcional, i validar i aplicar aquests paradigmes al camp clínic per predir seqüeles neuropsicològiques i investigar mecanismes de plasticitat cerebral.