Recerca

Farmacologia Clínica

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

L'equip du a terme activitats de suport a la recerca clínica amb diferents departaments:

  1. L'Agència d'Assaigs Clínics que, juntament amb el departament de Farmàcia, dóna suport a totes les gestions tècniques i administratives relacionades amb els assaigs clínics que es duen a terme a l'Hospital Clínic-IDIBAPS. L'Agència actua com a finestra única per a promotors i investigadors i com a secretaria del Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospital Clínic (CEIC). 
  2. La unitat d'Assaigs clínics (CTU), que dóna suport a la realització d'assaigs clínics dels investigadors de la institució que actuen com a promotors, en aspectes relacionats amb el disseny, la implementació i la monitorització dels estudis.
  3. La unitat de Farmacoepidemiologia i Avaluació terapèutica dóna suport a les tasques de farmacovigilància, epidemiologia i avaluació de medicaments en el nostre entorn.
  4. L'equip col·labora amb la Dra. Amàlia Lafuente, de la unitat de Farmacologia de la Universitat de Barcelona, que du a terme estudis per a relacionar la genètica amb l'activitat i la resposta a l'acció dels medicaments.
  5. Finalment, l'equip participa als comitès de seguiment d'assaigs coneguts com a Comitès de Supervisió de Dades i Seguretat (DSMB), encarregats de supervisar externament el decurs dels assaigs i decidir la pertinència de la seva continuïtat en el temps.
Principals línies de recerca

  • Ètica de la recerca clínica.
  • Assaigs clínics, disseny i metodologia.
  • Suport estadístic a la recerca clínica. 
  • Farmacovigilància i farmacoepidemiologia.
  • Farmacogenètica i farmacogenòmica.