Recerca

Àrea 1

Urgències: Processos i patologies

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

El grup té un interès general en l'estudi de tots els processos i les patologies propis de l'àmbit d'urgències, adoptant en tots els casos una òptica centrada en el pacient i en el procés agut que l'ha dut a la consulta d'urgències. Aquest enfocament és absolutament únic a Catalunya i a Espanya, tant pel tema que implica com per la perspectiva des de la qual s'aborda. Els processos que es veuen al departament d'urgències són exclusius i únics, i la millora del seu coneixement du a implicacions en l'assistència i l'organització amb un abast i una repercussió considerables. Tot i que les característiques transversals de les condicions de la malaltia que ha dut al pacient a urgències les tractaran altres disciplines, durant les primeres hores l'aborda exclusivament el departament d'urgències, un servei que clàssicament la recerca clínica no ha tingut en compte. En conseqüència, les possibilitats d'aprofundir en el coneixement i generar-ne de nou per part del grup són immenses.

Principals línies de recerca

  1. Aspectes funcionals dels serveis d'urgències hospitalaris. 
  2. Aspectes clínics dels pacients intoxicats. 
  3. Tractament de les arítmies a urgències. 
  4. Avaluació del dolor toràcic al servei d'urgències. 
  5. Difusió de l'ensenyament de les maniobres de reanimació cardiopulmonar entre la població general.
  6. Assistència mèdica urgent als problemes causats pel consum de drogues d'abús. 
  7. Insuficiència cardíaca aguda.
  8. Atenció a les malalties infeccioses a urgències. 
  9. Dinàmica de l'ensenyament i la recerca en medicina d'urgències i emergències.