Recerca

Àrea 1

Bases moleculars i cel·lulars de la inflamació. Espectrometria de masses estructural i biològica

Responsable de l'equip

  • Daniel Closa
    (IIBB-CSIC)

Objectius estratègics

1. Bases moleculars i cel·lulars de la inflamació:
Estudi de la resposta inflamatòria en general.

2. Espectrometria de masses estructural i biològica:
Desenvolupament de tècniques per a l'anàlisi de biomolècules mitjançant espectrometria de masses i, més concretament, per a estudis de proteòmica. Aplicació a la caracterització de les modificacions post-translacionals implicades en la transducció de senyals i de dianes terapèutiques i marcadors de malaltia.

Principals línies de recerca

1. Bases moleculars i cel·lulars de la inflamació:

  • Mecanismes implicats en el desenvolupament dels processos inflamatoris sistèmics.
  • Noves teràpies per a la fibrosi pulmonar idiopàtica.
  • Estudi de les alteracions lipídiques associades a la pancreatitis.

2. Espectrometria de masses estructural i biològica:

  • Fosfoproteòmica i interferència en la modificació del limfòcit T humà.
  • Marcadors de diagnòstic i pronòstic en el càncer i altres malalties.
  • Serveis cientificotècnics externs.